Fietsroute Sneek genomineerd voor Fietsroute van het jaar

(bron: friesland.blog.nl)
Friesland wordt steeds meer ‘fiets-land’. Wat wil je ook, Friesland heeft een diversiteit met voor ieder wat wils. Op Fietsactief.nl kan je momenteel stemmen voor de ‘Fietsroute van het jaar 2012′ en daar is ook een Friese fietsroute voor genomineerd.

De Route Sneek telt 85 kilometer en leidt je langs maar liefst 6 Friese steden; Sneek, IJlst, Stavoren, Hindeloopen, Workum en Bolsward. Er kan op de route gestemd worden via deze link. De regio met de populairste route ontvangt van FietsActief de ‘Route van het jaar Award’.


 

SudWest Fryslân doet weinig aan fietsbeleid

In een reactie op het concept GVVP van SudWest Fryslân heeft de FB Fryslân aangegeven dat het fietsbeleid er wel heel summier in voorkomt. In het GVVP is nog sprake van Het fietsgebruik wordt in de gemeente gestimuleerd door het aanbieden van een wervend netwerk van fietsvoorzieningen, dat voldoet aan de kwaliteitseisen aantrekkelijkheid, samenhang, directheid, comfort en veiligheid.

In de maatregelen nota staan slechts 2 concrete maatregelen genoemd:
  • Fietspad Noardermar: Realiseren vrijliggend fietspad bij Stavoren bij de Noardermar 
  • Fietsverbinding N359/Harlingerstraat – Marne College, busstation
De reactie van de Fietsersbond afdeling Fryslân heeft helaas niet geleid tot wijzigingen in de definitieve versie van het GVVP.

Gratis fietsverlichtingsreparatie acties in Fryslân

Fytsersbûn dielt fergese LED-lampkes út
Op 22 November gaf gedeputeerde Sietske Poepjes het startsein voor de fietsverlichtingscampagne "Ik Wil Je Zien" in Fryslân. Die avond kon men in Leeuwarden gratis licht laten repareren. Fietsenmakers Zuidema, Mient de Vries en Terpstra waren de hele avond op de Lange Pijp actief. Ook Omrop Fryslân deed hiervan verslag.


Ook in Drachten en Heerenveen werden op verschillende locaties gratis lampjes gerepareerd op straat, bij school of in het kader van de campagne Veilig door de Buurt.

103 fietsers ontlopen boete in Sneek

Voor het eerst heeft de FB in Fryslân samen met de politie een fiets-verlichtingsactie gehouden in Sneek. Wat ons betreft een succes. 103 mensen hebben en een lichtje op de fiets gekregen en een boete ontlopen. De 100e (zie foto) kreeg de lichtjes gratis. De 2 medewerkers van Profile Fietsspecialist hebben de hele avond geen moment stilgezeten. Politie was actief met 4 koppels en 1 bikerteam.


IkWilJeZien fietsen uitgedeeld aan scholieren

IkWilJeZien fiets
Iteke uit Leeuwarden met lightqueen en gedeputeerde
Karin uit Tjalleberd
Het ROF (Regionaal Overleg Verkeersveiligheid) heeft voor de fietsverlichtingscampagne "IkWilJeZien" van de Fietsersbond 6 fluoriserende fietsen beschikbaar gesteld. 6 scholieren van verschillende scholen zijn geselecteerd om tot eind februari zoveel mogelijk op deze fietsen te rijden.

Fiets en fotografeer de fietsknelpunten in je eigen omgeving!


Help mee met het verminderen van ongevallen

De komende maanden worden de fietsknelpunten in de provincie Fryslân in kaart gebracht.
Alle fietspaaltjes, hobbels en bobbels, varkensruggetjes en andere fiets-onvriendelijke of onveilige obstakels worden gefotografeerd en per gemeente op een digitale kaart gezet.
Bij deze grote klus vraagt de Fietsersbond hulp van inwoners van Fryslân! Meld je aan.
De inwoners zijn bekend in hun eigen omgeving en weten vaak heel goed te obstakels te vinden.

"Fietssnelweg" Scharsterbrug - Sint Nicolaasga is wel wat overdreven


Gemeente Skarsterlân past een kruispunt aan op het fietspad tussen Sint Nicolaasga en Scharsterbrug te realiseren. Er wordt 7100 euro uitgetrokken om de oversteek met de Heide ten gunste van fietsers aan te pakken. In het door de gemeente verstuurde persbericht was zelfs sprake van de eerste fietssnelweg van Friesland. Dat lijkt ons wel wat overdreven. Bij navraag blijkt dat alleen het kruispunt wordt aangepakt. Wie het fietspad kent, weet dat het een smal uitgevallen tweerichtingen fietspad is met een tegelbestrating.

Meer informatie over en voorbeelden van fietssnelwegen is te vinden op www.fietssnelwegen.nl.


Campagne "Ik Wil Je Zien" van start


'Ik wil je zien' is het motto van de landelijke fietsverlichtingscampagne die start op 27 oktober. De campagne richt zich vooral op fietsers van 13 - 25 jaar. Juist deze groep fietst nog te vaak zonder licht. Met aansprekende boodschappen, verrassende acties, advertenties op populaire jongerenwebsites, op Facebook en met buitenreclame wordt de campagne breed onder de aandacht gebracht.
Event in Leeuwarden
In Leeuwarden wordt op donderdag 22 November een 'ik wil je zien' event georganiseerd met een speciale licht 'act'.

Fietsnota Leeuwarden: ambities, maar geen budget

De gemeente Leeuwarden wil dat de helft van de verplaatsingen tot < 7,5 km op de fiets plaatsvinden. Dat betekent een groei van ongeveer 8 %. Daarvoor moet dus wel wat gaan gebeuren. In de fietsnota Richtingwijzer Fiets toont de gemeente in ieder geval ambities. Nog niet duidelijk is of men daar ook bijbehorend budget voor beschikbaar gaat stellen. De Fietsersbond heeft een uitvoerige reactie geschreven.

Fietsstratenplan
Meest in het oog springend is misschien het idee van een fietsstratenplan. De wens om tot een fijnmaziger fietsnetwerk te komen kan ook gerealiseerd worden door de aanleg van fietsstraten. De FB doet op onderstaande kaart een voorzet voor daarvoor mogelijk geschikte straten:

Fietstratenplan Leeuwarden weergeven op een grotere kaart

Beloningssysteem
Ook doet de Fietsersbond het voorstel om fietsers te belonen. Hiervoor zijn reeds systemen in de markt, die op basis van RFID techniek fietsers kunnen scannen en belonen. Klik hier voor de volledige reactie van de Fietsersbond.

Veilig door de buurt in Sneek

Zaterdag 13 oktober is er door de wijkvereniging de Spil van de wijken Tinga en Duinterpen in Sneek Veilig door de Buurt activiteiten georganiseerd. Ook de Fietsersbond was daar aanwezig met fietslessen en een inventarisatie van knelpunten in de wijk. Opvallend was dat er vanuit de wijk Tinga veel knelpunten werden gemeld en vanuit de wijk Duinterpen vrijwel niets. De lokale omrop SudWestFryslân heeft een reportage van de dag gemaakt: http://www.youtube.com/watch?v=ENJzLAxXEVI&feature=share&list=PLp7g-7Zh3esEEszwxvHZQ7-KbuJgckR7fKnelpuntenkaart
De knelpunten werden met stickers op een plattegrond geplaatst door de buurtbewoners. Secretaris Rowdy van der Veen heeft deze vervolgens op een google maps geplaatst:

Fietsknelpunten in Heerenveen

De afdeling Heerenveen van de Fietsersbond heeft een middagje knelpunten geïnventariseerd. Door op een foto of op de kaart te klikken, kan je eventueel opmerkingen toevoegen. Heb je zelf ook nog knelpunten, meld ze bij fryslan@fietsersbond.nl:

Veel media-aandacht voor Veilig E-biken

Dat fietsende ouderen erg in de publieke belangstelling staan, kunnen we ook merken aan de Veilig E-bike dagen die door de Friese Fietsschool zijn georganiseerd dit najaar. Met name de lessen in Burgum  waren volop in het nieuws. Op deze dagen kwamen ongeveer 60 senioren af. De lessen worden gegeven in opdracht van het ROF (Regionaal Overleg verkeersveiligheid Fryslân) als onderdeel van de permanente verkeerseducatie en zijn voor gemeenten gratis.


Fietsdocent Klaas Brouwer was ook nog te horen op Omrop Fryslanhttp://www.omropfryslan.nl/nijs/kursus-foar-fytsers-op-e-bike
Enquête: waarom gebruikt u een Ebike?

Robin Inpijn en Martin Vrieling, vierdejaars studenten Mobiliteit aan de hogeschool Windesheim te Zwolle, doen onderzoek naar de motivatie van mensen om op een E-bike te rijden. Via onderstaande link komt u bij een door hen opgestelde enquête, die slechts 3 minuten van uw tijd kost: 
https://www.surveymonkey.com/s/QNJ2GRP

Fietspad Kloosterweg komt er nu toch

(Bron: grijpvogel.nl)
De bevolking van Elsloo en Tronde heeft er al jaren via Plaatselijk Belang bij de gemeente Ooststellingwerf op aangedrongen om een fietspad langs de Kloosterweg naar Oud-Appelscha gerealiseerd te krijgen. Al meer dan vijftig jaar wordt er over gesproken en de laatste vijftien jaar, door de toenemende verkeersdrukte op de Kloosterweg, is het steeds actueler geworden om het fietspad te realiseren.
Maar vorig jaar leek men in Elsloo  de moed al haast te hebben opgegeven toen, ondanks de belofte, de eerste schep maar niet de grond in ging. De planning was dat in 2010 al met de aanleg zou worden begonnen.

Ook schoolkinderen lobbyen voor vrijliggend fietspad


Klik om te vergroten

Klik om te vergroten
(Bron www.menaldumadeel.nl)
Kiinderen van de basisscholen in Berltsum hebben burgemeester Van Mourik de weg laten zien tussen Berltsum en Ried (Kleasterdyk).

De kinderen stonden de burgemeester op te wachten bij basisschool ‘de Fûgelsang’ in Berltsum. Daar vertelden zij aan Van Mourik hun ervaringen met de weg. De kinderen fietsen vaak over deze weg maar vinden het eigenlijk te gevaarlijk omdat er geen fietspad is.

Fiets goedkoper mee op treinen van Arriva

Sinds kort kan de fiets voor slechts € 3,50 een hele dag mee op de Noordelijke treinlijnen van Arriva. Voorheen was het gelijk aan het NS-tarief nl. € 6,--.  In Noord- en Zuidwest Friesland mag de fiets in de zomervakantie van 2013 gratis mee op de toeristische buslijnen 44 (Balk–Bolsward) en 47 (Sneek–Lemmer). Bij succes wordt de proef mogelijk verlengd. Op lijn 66 (Leeuwarden–Holwerd Haven) kunnen reizigers twee keer per dag hun fiets meenemen, maar dat kost 6 euro extra voor een fietskaartje. Op die lijn rijdt ÈÈn VDL Citea XLE van 14,5 meter. De lagere prijs in de trein komt vooral, doordat er in Groningen altijd al een lager tarief werd gehanteerd.

Krijgt de afsluitdijk een fietspad langs het wad?

De planning is dat de Afsluitdijk in 2016 flink op de schop gaat. De dijk voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Er komt een ‘overslagbestendige’ dijk en de sluizen en spuien worden vernieuwd. Het fietspad zal dan een andere plek krijgen. Daarnaast wordt de verbouwing aangegrepen om een aantal ‘extra’s’ te realiseren: een experiment met een blue energy-centrale (energie uit het zoet-zoutverschil), een vispassage, en meer mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

De verbouwing van de dijk is in de eerste plaats een zaak van Rijkswaterstaat. Alle extra’s staan in de Ambitie Agenda Afsluitdijk, een gezamenlijk programma van de provincies Fryslân en Noord-Holland en de gemeenten Harlingen, Súdwest Fryslân en Hollands Kroon.
Tjalling Dijkstra, projectleider namens de lokale overheden: ‘Er komt in ieder geval een fietspad terug, maar wij zoeken naar een fietspad met recreatieve meerwaarde.

Rare Frats: Brug weg


Scholieren, forensen, toeristen en gemeenteambtenaren moeten in Grou anderhalve kilometer omrijden over een gevaarlijk bedrijventerrein omdat een fietsbrug is weggehaald.

Begin april liet de gemeente Boarnsterhim het beweegbare brugdeel van de fietsbrug over Rjochte Grou weg takelen door een kraan. Er was acuut gevaar. ‘Na intern overleg hebben wij geconstateerd dat de veiligheidsrisico’s zeer hoog zijn bij het bedienen van de brug’, aldus het persbericht. Het brugdek had in de open stand naar beneden kunnen vallen.
Inmiddels is het half juli en de brug is nog altijd niet gerepareerd, ondanks krantenberichten, brieven en mails van bewoners en ondernemers. ‘Al sinds mensenheugenis is de brug een belangrijke verbinding tussen Leeuwarden, Warten en Grou. (…)

Dantumadiel durft 30 km in dorpskom Damwâld niet aan


Ook na de komst van de centrale as zal de gemeente Dantumadiel geen snelheidsregiem van 30 km per uur hanteren in het dorp Damwâld. Naar de mening van de Fietsersbond moet het 50 km met vrijliggende fietspaden worden of 30 km gemengd. De vrijliggende fietspaden verdwijnen wel, maar de maximum snelheid wordt niet aangepast. Men vertrouwt erop, dat door herinrichting volgens de filosofie van Shared Space (hier Dielde Romte genoemd), de snelheid lager zal liggen dan 50 km. Dit bleek uit de nota van inlichtingen op het VSP (verkeersstructuurplan) van de gemeente Dantumadiel op o.a. schriftelijke vragen van de FB Fryslân. Hieronder de reactie van de gemeente op de inspraakreacties van de FB. De volledige nota van inlichtingen en het VSP staat hier op de site van Dantumadiel.

Trendy naar de BSO


SKL Kinderopvang Leeuwarden zet sinds dit schooljaar twee Stints in om kinderen uit school naar de BSO te brengen. De Stint is een elektrische bolderkar met plek voor 10 kinderen vanaf 4 jaar. Deze bolderkar haalt de kinderen bij school op om ze daarna naar de buitenschoolse kinderopvang te brengen. Met een snelheid van ongeveer 15 kilometer per uur is de Stint geen snelheidsduivel, maar wel een veilig, efficiënt en groen vervoersmiddel om van A naar B te komen. De SKL wil hiermee ook besparen op de vervoerskosten. Voorheen werden de kinder met de auto opgehaald. Dat er zelfs 10 kinderen in passen, laat een foto uit het Friesch Dagblad zien.

CDA houdt wetgeving landbouwverkeer tegen


Leuk dat het CDA voor haar verkiezingscampagne twee weken op een tandem door Fryslân fietst, met daarop de nummer 3 van de lijst Sander de Rouwe uit Bolsward en nummer  21 Harry van der Molen uit Leeuwarden. Welke partij heeft het woord duurzaamheid niet voor in de mond en waarmee kan je dat beter afficheren dan met een fiets? Om dat nog duidelijker te maken gebruiken ze voor hun tijdelijke twitteraccount zelfs een pleonasme @grienefyts. De Fietsersbond is  vooral geïnteresseerd in het fietsbeleid van de diverse politieke partijen. Daarvoor hebben we landelijk de verkiezingsprogramma’s naast elkaar gelegd. En natuurlijk wil elke partij het fietsen in het kader van duurzaamheid stimuleren. Een vertaling naar een budget of concrete maatregelen blijft helaas vaak achterwege. Evenals een visie op duurzame mobiliteit die verder gaat dan de elektrische auto.

CDA houdt wetgeving landbouwverkeer tegen
Het verkiezingsprogramma van het CDA is op het gebied van fietsbeleid  wel heel summier. Maar een heel belangrijk verkeersveiligheidsonderwerp voor onze provincie laten onze Friese kandidaten ook nu weer liggen.

Enquête dienstverlening Fietsersbond

De Fietsersbond wil zijn dienstverlening aan fietsers verbeteren. Daarom vragen wij fietsers geregeld naar hun mening over onze service en belangenbehartiging.
Wij willen je vragen onze enquête in te vullen, ook als u niet bekend bent met de Fietsersbond. De enquête zal maximaal 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. https://www.research.net/s/F6WBHCJ

Ook op de rotonde Postlaan in Drachten krijgen fietsers straks voorrang

(Uit de Drachtster Courant)

DRACHTEN – Op de meeste rotondes in Drachten hebben de fietsers voorrang. De rotonde in de Postlaan vormt nog een uitzondering en dat leudt tot verwarring en gevaarlijkse situaties. Dat heeft te maken met de veranderde inzichten in de loop van de jaren. In het nieuwe gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) wordt voorgesteld de huidige landelijke lijn te volgen. Dat betekent dat fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom voorrang hebben.

Daarom zal de rotonde Postlaan aangepast moeten worden. Zo zal de baan van de fietsers rood worden gemaakt net als op andere rotondes. De kosten van het ombouwen van de rotonde zijn 20.000 euro exclusief BTW. Foto Jan BenusFietser krijgt voorrang op hoofdfietsroute Bilgaard

Wijkbewoner Albert van Dijk adviseerde de gemeente Leeuwarden om het fietspad langs winkelcentrum Bilgaard in Leeuwarden voorrang te geven op het verkeer van de Brandemeer. Op 30 augustus bracht de gemeente de markeringen aan, zodat o.a. de jeugd veilliger naar school, zwembad en sporthal kan. De kruising maakt deel uit van het hoofdfietsroute netwerk in Leeuwarden.

Fryslân heeft minste fietspaden

Als we Fryslân afzetten tegen de andere provincies, dan blijkt dat er in Fryslân de minste fietspaden zijn per km2. In het fietsgebruik per km2 fietspad zit Fryslân onderin de middenmoot.

In Nederland ligt bijna 35.000 kilometer fietspad. Dit blijkt uit onderzoek van de Fietsersbond aan de hand van gegevens uit de Fietsersbond Routeplanner. Dat is meer dan de eerdere schatting van 29.000 kilometer van de Fietsersbond uit 2009 en veel meer dan het laatste cijfer, 17.000 kilometer van het CBS uit 1996.

Aanpak Kruispunten Bolsward - Leeuwarden

De provincie pakt een aantal gevaarlijke kruispunten aan op het traject N359 Leeuwarden - Bolsward. Op de kruispunten bij Hilaard en Huns - Leons komen er fietstunnels.


en een animatie van de fietstunnel bij Hilaard:

Elfstedenroute testbaan electrische fietsen

Initiatief Fries Bureau voor Toerisme 
LEEUWARDEN (NL) – De 254 km lange Elfstedenroute blijkt een ideale testbaan voor elektrische fietsen. Dat heeft het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland, ontdekt. De eigen pechdienst moest dit jaar veel vaker in actie komen dan voorgaande jaren, vooral voor gebruikers van de steeds populairder wordende elektrische fiets.

De meest voorkomende pechgevallen waren het uitvallen van de trapondersteuning in regenbuien, onleesbare displays door condens, oplaadproblemen, defecte stekkers, geen verbinding tussen de afneembare display en de console en te zwakke accu’s, banden en spaken. Vaak was de uitval van de trapondersteuning ook een raadsel voor de merkdealer. Ook is het voorgekomen dat de speciale elektrofietsendrager van de auto bezweek onder het gewicht van de fietsen.

Fietsroute door de Friese Wouden

(uit de LC van 11-8-2012, tekst en foto's Wim Schrijver)

De ‘Streek- en smaakroute Friese Wouden' wordt op de bijbehorende kaart aan de man gebracht als ‘Verrassend anders'. Zulke slogans moeten natuurlijk ronken, maar wie zich laat verleiden en op een mooie dag de fiets pakt om Zuidoost-Friesland te verkennen, zal ontdekken dat er niks mis is met die kreet.

Toch 3 fietstunnels Europaplein

Het college van B&W in Leeuwarden stelt nu toch voor om niet 2 maar 3 fietstunnels aan te leggen bij de herinrichting van het Europaplein. De gemeente lijkt daarmee gehoor te geven aan de wens van de Fietsersbond Fryslân en de omliggende wijken cq. de Schrijversbuurt.


Een en ander heeft de gemeente gemeld via haar nieuwsbrief over de herinrichting Europaplein van juli 2012.

Fietsroutenetwerk NoardWest-Fryslân vernieuwd


Veerpont op zonnepanelen bij SuwaldDe vernieuwing van het Fietsroutenetwerk Noardwest-Fryslân is bijna voltooid. Na bijna 10 jaar was het eerste systeem dat buiten België en het uiterste zuiden van Nederland geplaatst werd aan vernieuwing toe. Alle 70 informatiepanelen zijn vervangen. Bovendien zijn acht tracé’s toegevoegd of aangepast. De kwaliteit van het netwerk is hiermee voor de komende 10 jaar gewaarborgd en dit is van groot belang voor de regio en voor Fryslân als toeristische provincie.

Fietser wil niet langs drukke autoweg

Uitkomst ANWB-fietsbelevingsonderzoek Fryslân: toeristisch-recreatief fietsen in noordoost en zuidoost Fryslân wordt zeer gewaardeerd. Ook is in kaart gebracht om welke redenen fietsers ontevreden zijn over de fietsroute. Hier springen de trajecten met autoverkeer er duidelijk bovenuit.


Haak om Leeuwarden leidt niet tot fietsbarrieres


Bij de aanleg van de Haak om Leeuwarden blijven alle kruisende fiets oversteekmogelijkheden bestaan en komen er zelfs bij. Dat is de conclusie in het stageverslag van Joep Moesson uitgevoerd in opdracht van de Fietsersbond. Hij deed onderzoek naar de barrière-werking bij opwaardering van N-wegen. 

N31 Haak om Leeuwarden

In de vergelijking kwam de Haak om Leeuwarden er beter uit dan de N61 Hoek – Schoondijke. Voor het volledige verslag zie Stageverslag Barriere werking opwaardering N-wegen

Provinciale wegen te gevaarlijk voor fietsers

In de statencommissie van juni 2012 heeft de Fietsersbond ook namens VVN ingesproken op het agendapunt kadernotitie. De FB wil dat er voor het volgend jaar al budget beschikbaar komt voor de aanpak van gevaarlijke kruispunten met provinciale wegen. Het regionale weekblad Actief schreef hierover het volgende artikel:


Rij2op5 in Ljouwert

Vanuit het convenant Werk Slim, Reis Slim is de Fietsersbond gevraagd om de gedragscampagne Rij2op5 in Leeuwarden te starten. Omrop Fryslân radio maakte hier een reportage over. Een medewerkster van Incassade heeft nu zelfs al haar auto te koop gezet.

Fietsschool leidt tot betere resultaten praktisch verkeersexamen

Beste school praktisch verkeersexamen in Leeuwarden
De prijs wordt door VVN uitgereikt
De activiteiten van de Friese fietsschool lijken vruchten af te gaan werpen. Als onderdeel van de fietsschool wordt er waar mogelijk ook geoefend op de fietsroute van het praktisch verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. De Leeuwarder School Vereniging, die al voor het tweede jaar voor het verkeersexamen fietsles kreeg van de fietsschool, heeft van VVN de wisselbeker gewonnen als beste school van Leeuwarden. Op deze school is iedereen geslaagd en zij maakten gemiddeld de minste fouten.

Verrassend was dit jaar ook de score van de OBS de Eestroom in Bilgaard.

Schildpadden en hazen op de Elfstedenroute


In het kader van de campagne vriendelijkverkeer.nl heeft de Fietsersbond aandacht besteed aan het thema racefietsers versus gewone fietser. 
Uit de LC van zaterdag 26 mei
BOLSWARD - Vrijwilligers van de Fietsersbond kalkten vrijdagavond opvallende waarschuwingsstrepen op fietspaden van de Elfstedenfietsroute.
De strip moet voor meer onderling begrip zorgen als de fietsers maandag met zijn vijftienduizenden tegelijk op het zadel klimmen. Eerdere jaren was er wel eens wrijving onderweg tussen rappe jongens op racefietsen en wat tragere toerfietsers.
Het zijn plaatjes van snelle hazen en trage schildpadden. Een traag trappende schildpad roept: ‘Pas op!'. De snelfietsende haas antwoordt: ‘Sorry!'.

Olifantenpaden om over te steken op Hogeweg Drachten

Alternatieve oversteek voor fietsers
In Drachten is de oversteekbaarheid van de Noorderhogeweg en de Zuiderhogeweg verder bemoeilijkt. Een aantal verkeersongevallen in het najaar op de kruising van de Moleneind met de Zuiderhogeweg waren voor de wethouder aanleiding om de kruising voor fietsers af te sluiten. Fietsers worden nu geacht de Zuiderhogeweg over te steken bij het stoplicht aan het eind van De Lange West (bij Mc Donalds) of het grote kruispunt met de Gauke Boelenslaan. De Afdeling Smallingerland pleit voor een alternatieve oplossing: breng het aantal rijbanen op de Noorderhogeweg voor de automobilisten van 2 terug naar 1.

Aanpak fietskruispunten met 80 km wegen bepleit

En weer heeft er een ernstig ongeluk plaats gevonden op een fietskruispunt met een 80 km weg:
 RYPTSJERK - Op de kruising van de Westerdyk met de Breedyk in Ryptsjerk is maandagmorgen 21 mei een dertienjarige fietser ernstig gewond geraakt bij een aanrijding.
De jongen uit Ryptsjerk kwam op de T-splitsing rond half acht in botsing met een auto.
De doorgaande weg werd afgesloten. Op de plaats van het ongeluk landde een traumahelikopter. Die heeft de jongen overgebracht naar het UMCG in Groningen.
Het in de jaren 90 geïntroduceerde verkeersconcept Duurzaam Veilig is nog niet tot alle Friese gemeenten doorgedrongen. DV zegt dat er geen gelijkvloerse kruisingen mogen zijn tussen beschermde (automobilist) en onbeschermde verkeersdeelnemers (fietser), waarbij de snelheid hoger is dan 30 km. In het buitengebied van Fryslân kennen wij nog heel veel kruisingen, waar zelfs 80 gereden mag worden.
Schoolvoorbeeld van een foute kruising:
Grotere kaart weergeven

Naar aanleiding van een dodelijk ongeval eerder dit jaar heeft de Fietsersbond alle gevaarlijke fietskruispunten met 80 km wegen in kaart gebracht:

Fietsroutes langs Theetuinen: pareltjes onderweg

Zo maar bij iemand in de tuin een kopje thee of koffie drinken. Soms met een zelfgemaakte stuk gebak erbij. Met vaak een prachtig uitzicht op de tuin of het landschap. Op een recreatieve fietstocht zijn de theetuinen de pareltjes onderweg  Wij hebben ze in Fryslân op kaart gezet. Weet je er nog meer? Laat het ons weten via friesland@fietsersbond.nl of plaats een reactie.


Theetuinen in Fryslân weergeven op een grotere kaart

17 pontjes fietsroute

Journalist Willem Bosma van de Leeuwarder Courant publiceert dit voorjaar een aantal recreatieve fietsroutes. Daarvoor maakt hij o.a. gebruik van de fietsrouteplanner van de Fietsersbond. In de LC van zaterdag 19 mei beschrijft hij een fietsroute in Fryslân die alle 17 pontjes langs gaat. Hieronder in kaart de route.
17 pontjes fietsroute kaart in google maps
Kijk voor de routebeschrijving en het gps bestand op de betreffende internet pagina van de LC

Start Rij2op5 in Leeuwarden
Na het succes van vorig jaar, lanceerde Werk Slim, Reis Slim i.s.m. de Fietsersbond op dinsdag 15 mei de Rij2op5 campagne. Samen met 22 bedrijven uit Leeuwarden startte de campagne met een feestelijk ontbijt bij Medisch Centrum Leeuwarden.

Inwoner Littenseradiel kiest vaak voor auto


In Littenseradiel wordt bij verplaatsingen tot 7,5 kilometer in 33% van de gevallen gekozen voor de
fiets. Dit is vrijwel gelijk aan het landelijke gemiddelde van 34%. Vergeleken met de landelijke
vervoerwijzekeuze wordt er wel opvallend vaker gekozen voor de auto en is de keuze voor het
openbaar vrijwel afwezig. Beide verschillen zijn te verklaren

Veilig door de buurt: kom in actie!


logo-Velig-door-de-buurt-FC.jpgUw buurt verkeersveilig, met een gerust hart de kinderen buiten laten spelen; wie wil dat niet? Door vanachter uw raam bang en boos naar hardrijders te kijken, komt u er niet. Wél als u samen met uw buurtbewoners de schouders eronder zet. Want dan helpt het project ‘Veilig door de buurt’ u daar graag bij. Het kan heel gemakkelijk. Hoe? Kijk op www.veiligdoordebuurt.nl.

Actie voor vrijliggend fietspad Berltsum - Ried

De werkgroep fietspad Berltsum - Ried houdt zaterdag 28 april een actie voor een vrijliggend fietspad. De werkgroep vertegenwoordigt inwoners van Berltsum, Kleaster Anjum en Ried. De Fietsersbond Fryslân ondersteunt deze actie en zal o.a. met een stand en actieve leden aanwezig zijn.  Het doel van de werkgroep is de realisering van een verhard fietspad Berltsum-Ried. Dit is dringend omdat de veiligheid van de fietser op dit traject dagelijks ernstig in het geding is. De totale lengte van het fietspad door Kleaster Anjum en de Kleasterdyk bedraagt 3,4 kilometer.

Campagnestart Veilig door de buurt


'Veilig door de buurt' is de nieuwe campagne van het ROF. Doel is om het aantal ernstig gewonden in de bebouwde kom te verminderen door bestuurders bewust te maken van hun gedrag in het verkeer. Gedeputeerde Poepjes was bij de start in Drachten. Daar wordt bijvoorbeeld in de wijk Himsterhout vaker sneller dan de toegestane 30 kilometer gereden. De campagne is in Drachten, Sneek, Heerenveen en Leeuwarden. De Fietsersbond zal op 25 april in Heerenveen de wijken informeren over haar activiteiten.

Advies over elektrische fiets op de Raai


Advies over elektrische fiets op de RaaiVrijdag 30 maart hebben 55 tweedejaars leerlingen van het technasium (in acht groepen) hun adviesrapport gepresenteerd aan hun opdrachtgever, Kees Mourits van de Fietsersbond, en andere belangstellenden.


Verkeersongelukken

De aanleiding van het onderzoek is de toename van het aantal verkeersongelukken door de komst van de elektrische fiets. De leerlingen hebben de opdracht gekregen om zich te verdiepen in de elektrische fiets, de oorzaken en oplossingen voor deze constatering.

CSG Liudger komt met adviesrapport Elektrisch fietsen


Bredere fietspaden en felle kleuren voor e-fiets (bron Friesch Dagblad)
Drachten | Bredere fietspaden met inhaalstroken voor elektrische fietsen, een jaarlijkse gehoortest voor oudere fietsers en e-bikes in felle kleuren. Het is een greep uit de aanbevelingen van de 55 technasiumleerlingen van het csg Liudger in Drachten die in acht groepjes onderzoek deden naar het effect van de elektrische fiets in het verkeer. Zij deden dat in opdracht van de Fietsersbond, de belangenvereniging voor fietsers. Die nam het rapport gisteren in ontvangst.

Wethouder Boerema van Kollumerland wil onderzoek naar fietspaaltjes

De presentatie van de resultaten van de Maatschappelijke Stage van groep 2 van het Piter Jelles Impulse in Kollum was aanleiding voor Wethouder Boerema om de nut en noodzaak van de vele fietspaaltjes in de gemeente nog eens te onderzoeken. De scholieren hebben de fietspaaltjes geïnventariseerd. Ook hebben zij hun schoolfietsroutes in kaart gebracht en een aantal knelpunten geinventariseerd. Voor de campagne Vriendelijk Verkeer zijn een aantal filmpjes gemaakt over ergernissen en hoe je die met gedrag en communicatie op zou kunnen lossen.

Zie ook berichtgeving van 112kollum: http://www.112kollum.nl/3947-wethouder-boerema-woont-presentatie-over-veilige-fietsroutes-bij.html

Foppe maakt contact met VriendelijkVerkeer

Op de dag van de hoffelijkheid is in Sneek de landelijke aftrap gegeven van de campagne Vriendelijk Verkeer. Als eerste liet Foppe de Haan zich als ambassadeur portretteren met de nieuwe campagne poster.

Later op de ochtend  onthulde Wethouder Gea Akkerman van SudWest Fryslân de bussticker op de Frysker. Bijna alle Fryskers worden hier de komende weken mee uitgerust.

Fryslân gaat voor meer contact in het verkeer


Fietsersbond presenteert filmpjes scholieren en posters op Friese bussen

Op 22 maart, de Europese Dag van de Hoffelijkheid, start de Fietsersbond met de nieuwe voorjaarsacties van de campagne Vriendelijkverkeer.nl. De Fietsersbond presenteert dan verschillende nieuwe campagnemiddelen waaronder Friese radiospotjes, door middelbare scholieren gemaakte filmpjes over plezierig verkeersgedrag, posters én stickers voor op lesauto’s  en streekbussen.

Fietsgebruik in Leeuwarden lager dan in omliggende provincie hoofdsteden


De Fietsersbond heeft recentelijk onderzoek gedaan naar het fietsklimaat in Leeuwarden. Dit ihkv de fietsstad 2011 verkiezing. Het fietsgebruik in Leeuwarden laat over de laatste jaren de volgende grafiek zien:

Het fietsgebruik voor verplaatsingen binnen Leeuwarden is over deze periode gemiddeld hoog: 41%.

Kalender beheerder Friesland Fietsland

Friesland Fietsland is een onderdeel van Friesland Beweegt!, een virtueel informatiecentrum voor actieve recreatie. Speciaal voor fietsers verzamelt de stichting alles wat er in Friesland op dit gebied gebeurt en publiceert dit in een overzichtelijke agenda, die je ook op deze site kunt vinden. Voor het bijhouden en aanvullen van deze kalender wordt nog wat extra hulp gezocht, misschien iets voor jou?

Fietsles op basisscholen
Ook dit jaar geeft de afdeling Fryslân van de Fietsersbond fietslessen aan kinderen van de basisschool.

Doel fietsles
Aandacht voor het verkeer, de verkeerssituatie rondom de school, fietsvaardigheden en fietsen naar school en huis (gevaarlijke punten op de school-huis-route). In overleg met de school kan het programma op maat en naar wens worden samengesteld.

Programma fietsles

Ergerlijke verkeerslichten

Zinloos, Onrechtvaardig en Extreem lang Rood
Staat u wel eens zinloos wortel te schieten voor een verkeerslicht?, vroegen we de lezers van de Vogelvrije Fietser. Hebben we ze ook in Fryslân?


Fietsreparatie cursus

Fiets laten repareren of wat hulp erbij krijgen

Ons actief lid Wouter Schothorst uit Joure wil zijn technische kennis van de fiets graag delen. Daarom wil hij wel een cursus fietsreparatie geven. Dat kan bij hem in de schuur.

Vrijwilligers gezocht voor de digitale fietsrouteplanner Fryslân

De fietsrouteplanner
De Fietsersbond ontwikkelt, in samenwerking met de diverse provincies, een digitale fietsrouteplanner. Met deze Fietsrouteplanner die te vinden is op www.fietsersbond.nl/fietsrouteplanner, kunnen fietsers een route op maat plannen over de wegen en fietspaden in Fryslân. Ze kunnen niet alleen een begin- en eindpunt van een route opgeven, maar ook persoonlijke voorkeuren zoals kortste, best geasfalteerde of meest groene route.

Fietsersvoorrang op alle rotondes in Leeuwarden

Ongevallen cijfers vergeleken naar type kruispunt in Leeuwarden
De Fietsersbond wil dat de huidige voorrangsregeling voor fietsers gaat gelden voor alle rotondes binnen de bebouwde kom van Leeuwarden. Juist eenduidigheid in inrichting is een belangrijke peiler geweest voor Duurzaam Veilig en de CROW richtlijnen 126 en 126a: eenheid in rotondes. In Leeuwarden is nu sprake van een dubbel regiem. Wel en niet voorrang. De Fietsersbond is van mening dat de verkeersveiligheid van het gebruik van rotondes dan nog verder zou verbeteren.