Fytspaad Rie-Berltsum komt er toch

Dankzij zeer strijdvaardige dorpsbewoners in Berltsum en Rie komt er dan toch een vrijliggend fietspad tussen de dorpen. Precies een jaar geleden werd er een grote actie op touw gezet mede ondersteund door de Fietsersbond Fryslân. Actievoerder van het eerste uur Hieke Joostema is ontroerd dat het nu definitief is. Zij was een van de auteurs van het onderzoeksrapport naar het fietspad.

(bron: omrop fryslan)
De provinsje lûkt 1,8 miljoen euro út foar de oanlis fan fytspaden by Rie-Berltsum, Noardermar yn Starum en in fytsbrêge by de Tike yn Nijegea.

Friesland fietsland trekt meer toeristen dan de watersport


(bron: verkeersnet)
De toeristenindustrie probeert steeds nadrukkelijker buitenlandse fietstoeristen binnen te halen. In een recent onderzoek van het  Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen noemen buitenlandse toeristen het landschap, Amsterdam en ‘Nederland fietsland’ als meest positieve kenmerken van ons land, zo meldt het Fietsplatform waarin een aantal toeristenorganisaties is verenigd.


11stedenfiets4daagse maakt doorstart

De stichting Friesland Beweegt en de Fietsersbond Fryslân hebben samen de organisatie van de 11-Steden Fiets4daagse weer opgepakt. Van 1 t/m 4 augustus zal deze worden georganiseerd. De stichting mikt vooral op fietsers die de Elfstedentocht niet in 1 dag willen of kunnen afleggen, zoals bijv. Ebikers of fietstoeristen.
  
De route
Bijzonder aan deze tocht der fietstochten is de route, deze loopt namelijk geheel via het bekende knooppuntensysteem. Naast het traditionele, weidse Friese landschap, zullen deelnemers hierdoor kennismaken met de Friese wouden en het coulissenlandschap. Uiteraard worden de historische 11-steden ook allemaal aangedaan en is er in elke stad een stempelplaats ingericht. Na de start op donderdag 1 augustus vanuit Leeuwarden en doorkomst in Dokkum, is de eerste stopplaats in het watersportcentrum Earnewald. Op dag twee vervolgen de fietsers hun weg via Sneek, IJlst en Sloten naar Rijs. Dag drie fietst via Stavoren, Hindeloopen, Workum en Bolsward naar Harlingen en op de laatste dag zijn Franeker en de finishplaats Leewarden in de route opgenomen.

In Ferwerderadiel wordt het minste gefietst

Ljouwerterdyk in Ferwerderadiel
Op de Waddeneilanden Vlieland en Schiermonnikoog wordt in Fryslân maar ook in heel Nederland het meeste gefietst. In de gemeente Ferwerderadiel wordt het minste gefietst op afstanden tot < 7,5 km. Dit is de enige gemeente, die in Fryslân in de categorie laag valt. Gemiddeld wordt er in Fryslân veel gefietst. Meer dan de helft van de gemeenten valt in de categorie heel hoog of hoog.
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de cijfers uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) uit 2010.

Nieuw betonnen fietspaden in Heerenveen

hobbels in fietspad aan de Zanden
(bron: Heerenveense courant)
De fietspaden aan de Zanden, Ds. Kingweg en Haskeruitgang zijn al enkele jaren een bron van klachten. Hier komt verandering in, want  aannemer Schagen Infra is gestart met de renovatie aan de fietspaden. ‘Ik ben blij dat de overlast nu wordt aangepakt en dat er eindelijk verbetering komt. Een positieve verandering voor ons allemaal’, aldus wethouder Age Hartsuiker.

Dinsdag is de aannemer gestart met de werkzaamheden aan de westzijde van de Zanden, Ds. Kingweg en de Haskeruitgang. Wanneer deze fietspaden weer begaanbaar zijn, start de aannemer met de andere zijde. De planning is dat de afronding van de werkzaamheden langs bovengenoemde wegen in augustus 2013 plaatsvindt. Tijdens de werkzaamheden wordt het fietsverkeer door middel van borden omgeleid.

Ledverlichting in fietspad Harkema

(bron: waldnet)
In April is actieve markering in de vorm van led lampjes geplaatst in het fietspad langs de Feartswal in Harkema. Deze vorm van verlichting is duurzaam en goedkoper dan straatlantaarns.

Duurzaam verlichten openbare ruimte 
De gebruikers van het fietspad krijgen geen felle lichtbundels zoals bij straatlantaarns maar kleine lampjes die de fietsers geleiding geven.

Fietsen in Dongeradeel kan veiliger

Dongeradeel is als enige gemeente in Fryslân niet van plan om de maximum snelheid in het buitengebied terug te brengen tot 60 km. Dit staat haaks op het provinciale beleid en de categorisering van wegen vanuit het concept Duurzaam Veilig. Een en ander blijkt heel duidelijk uit een kaart met daarin verwerkt alle gemeentelijke beleidsvoornemens opgemaakt door de provincie. De groene wegen worden nu aangeduid als Erftoegangsweg 80 km per uur. Een categorie die volgens Duurzaam Veilig niet bestaat.


De Fietsersbond vindt het niet gewenst dat fietsers op wegen moeten fietsen, waar auto's 80 km per uur rijden.

Spelers vv Eastermar D1 krijgen nieuwe fyts

(bron: RTVkanaal30)
De D1 pupillen van vvEastermar kunnen vanaf nu op de fiets naar de training. En op wat voor een fiets! Een gloedjenieuwe in de clubkleuren blauw en geel gespoten exemplaar met een echte unieke clubtransfer erop: vv Eastermar. Het kan allemaal omdat woensdagmiddag de hoofdprijs van de 'yellwedstrijd' in het kader van de actie 'veilig uit en thuis' van Veilig Verkeer Nederland werd uitgereikt. Van alle duizenden inzendingen won de D1 van vv Eastermar die hoofdprijs en dat betekende voor alle spelers een nieuwe fiets!

Doutzen Kroes
De zege is mede te danken aan de twitteroproep van topmodel Doutzen Kroes.

Is herinrichting Oosterpoort Sneek fietsvriendelijker?

De driesprong Leeuwarderweg – Jousterkade – Prins Hendrikkade wordt vervangen door een shared Space-achtige minirotonde met dezelfde uitstraling als de rotonde bij het Vismarktplein.

De rijbaanbreedte wordt 6,5 m. vergelijkbaar met de Prins Hendrikkade. Daarnaast is er (in theorie) geen dominante groep verkeersgebruikers en hebben fietsers, automobilisten en voetgangers voetgangers net zo veel rechten. Door het karakter van doorgaande verkeersweg echter weg te nemen in het nieuwe plan denken deskundigen dat een en ander een snelheidsremmend effect zal hebben op het autoverkeer.