Fietsparkeervoorzieningen in Fryslân: matig tot slecht

Uit een door de Fietsersbond uitgevoerd fietsparkeeronderzoek in 6 Friese gemeenten is de conclusie dat deze voor alle onderzochte gemeenten onder de norm zijn. De onderzochte gemeenten zijn Smallingerland, Friese Meren, SúdWest Fryslan, Dongeradeel, Heerenveen en Ooststellingwerf.

In alle gemeenten zijn bij het merendeel van de publiek aantrekkende bestemmingen kwantitatieve en/of kwalitatieve tekortkomingen aan de fietsparkeerlocatie geconstateerd. Bij 60% van de locaties schiet de capaciteit van de voorzieningen tekort. Bij driekwart van de locaties ontbreken bij de rekken een goed bereikbare aanbindmogelijkheid. Reeds veel eerder constateerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken in zijn Plan van Aanpak Fietsdiefstal al dat

Ferlet fan fytsdosinten

De fytsskoalle fan it Fytsersbûn siket betûfte fytsers dy't fytsdosint wurde wolle. Kandidaten krije in oplieding fan twa dagen. Doel fan de lessen is om dielnimmers better fytsen te learen, mar ek om ferkearsynsicht, fertrouwen en wille yn it fytsen te krijen of te hâlden. Minsken dy't les krije kinne, binne skoalbern, âlderen, bûtenlânske studinten en nije ynwenners fan ús lân.


PvdA pleidooi voor landwegheffing voor vrijliggende fietspaden

Onderhoud wegen
Gemeenten hebben meestal de verantwoordelijkheid voor de aanleg en het onderhoud van plattelandswegen. Vaak zijn die wegen in de vorige eeuw aangelegd als gevolg van een ruilverkaveling. Toen ging men nog uit van een maximale belasting van twaalf ton per transport en van een voertuigbreedte van 2,50 meter.
Hoe anders is de situatie nu: de tankauto’s die melk van boerderijen naar fabrieken brengen of de vrachtwagens met suikerbieten hebben

Elfsteden Fietsvierdaagse krijgt extra dag

Op weg naar Stavoren
In samenwerking met de Fietsersbond heeft Stichting Friesland Beweegt de bekende Elfsteden Fietsvierdaagse nieuw leven ingeblazen. In 2013 is een succesvolle pilot van deze tocht der fietstochten verreden, met direct al een internationaal deelnemersveld. Op veler verzoek start hij hij dit jaar op 28 juli als vijfdaagse.

De opzet van de Elfsteden Fietsvijfdaagse is niet alleen om alle Friese steden aan te doen, maar ook om de diversiteit van het landschap te tonen.

Fietsverkiezingsdebatten in SúdWest Fryslân en Smallingerland

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart organiseren de Friese afdelingen van de Fietsersbond Súdwest-Fryslân en Smallingerland een fietsverkiezingsdebat.

De bedoeling is dat kandidaat-raadsleden met elkaar in discussie gaan over een aantal stellingen. Bijv. of er een fietssnelweg moet komen van Drachten en Sneek naar Leeuwarden bijvoorbeeld.

Littenseradiel: overal 60 km/uur buiten de bebouwde kom

De Friese gemeente Littenseradiel gaat met één besluit op alle wegen buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid instellen van 60 km/uur. In totaal gaat om zo’n 40 wegvakken.

Littenseradiel telt slechts 10.000 inwoners, maar de gemeente bestrijkt wel een oppervlak van 130 km2, met veel erftoegangswegen. Het zijn wegen met gemengd langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer, zonder rijrichtingscheiding en meestal zonder gescheiden fietspaden.

Om grote verschillen in snelheid tussen de beide verkeerssoorten te voorkomen moet de snelheid van het gemotoriseerde verkeer omlaag. Daarom wordt op erftoegangswegen buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 60 km/uur ingesteld. Op verschillende wegen in de gemeente is de maximumsnelheid al van kracht.

Gratis fietsvakantie in Fryslân


Internationale fietsgemeenschap
Hebben we in Nederland de populaire vrienden van de fiets adressen, waar fietsreizigers voor een schappelijke prijs kunnen overnachten, internationaal kan je als fietser nu terecht bij de Warm Showers community. Hier zijn de overnachtingen zelfs gratis. Ook in Fryslân hebben zich inmiddels een aantal mensen aangesloten.