Politiek twittert over VVD poll

De politiek let overal op. Dus ook op een poll op de site van de lokale vvd. Zie hieronder de twitterwisseling tussen Thea Koster (CDA wethouder V&V en medeschrijfster aan het Radicale Midden) en Aukje de Vries jarenlang fractievoorzitter van de lokale VVD nu statenlid en fel tegenstander. De overige cast is Henk (Henk Deinum wethouder) en Ferd (Ferd Crone burgemeester)

Voorrang voor fiets op rotonde bevalt


Bron LC
LEEUWARDEN - De voorrang voor fietsers op rotondes in de Leeuwarder binnenstad bevalt goed.
Dat blijkt uit een evaluatie van de gemeente. In 2007 werden de voorrangsregels op rotondes aangepast.
Uit het onderzoek blijkt dat het aantal ongelukken in de stad is gelijk gebleven. Wel waren er meer ongelukken tussen fiets en auto. Het autoverkeer stroomt langzamer door. Maar wanneer de voorrangsregel weer zou worden omgedraaid, zouden juist meer auto's die nu van de stadsring gebruik maken, de sluiproutes binnendoor kiezen is de verwachting.
Raadsmeerderheid wil extra onderzoek naar fietstunnel


Europaplein gaat op de schopDe Schrijverswijk een gevangenis?


(bron Liwwadders.nl) 
De bewoners van de Schrijverswijk maken zich veel zorgen over de bereikbaarheid van de wijk voor zowel auto's als voor het langzaam verkeer, als ook voor de hulpdiensten, zorgtaxi's en dergelijke. 
Een deel van de bewoners wil liever helemaal geen reconstructie (alle oplossingen zijn nl nadelig voor de bereikbaarheid) en zijn niet overtuigd van de noodzaak, omdat de onderbouwing in de stukken hiervoor grotendeels ontbreekt (tellingen, aannames in modellen). Een ander deel kijkt hiernaast ook al vooruit en verwacht een compleet plaatje met de consequenties voor de wijk en de oplossingen, vnl qua bereikbaarheid, alvorens een besluit wordt genomen. De 3e fietstunnel wordt door een deel van de bewoners gezien als (het enige) pluspunt wat de reconstructie van het Europaplein voor onze wijk zou kunnen hebben en voor het fietsverkeer in en rond de stad. Helaas zit dit nog niet in het huidige plan!

Fietsersbond pleit voor derde fietstunnel Europaplein


Volgende week komt het plan voor het Europaplein in de raadscommissie aan de orde. Vandaag heeft de afdeling haar reactie kenbaar gemaakt aan de raadsleden in Leeuwarden. De Fietsersbond wil ook een fietstunnel onder de Heliconweg.

Fietsknelpunten in Fryslân


Meldpunt Fietsersbond Fryslân weergeven op een grotere kaart

Friesland Fietsland

Europaplein

Over het ontwerp:

De gemeente gaf aan dat er nog wel kleinere aanpassingen op het ontwerp mogelijk. Op ons verzoek:
  • Het fietspad aan de Noordkant van de Harlingerstraatweg richting Marssum moet een 2 richtingen fp worden, omdat men niet moet verwachten dat fietsers eerst bij het stoplicht de weg oversteken om vervolgens bij het Europaplein weer de tunnel in en terug naar de noordkant gaan. Die zullen er voor kiezen om gewoon rechtdoor te rijden, al dan niet tegen het fietsverkeer in.
Ons grootste bezwaar t.o.v. de bestaande situatie is het feit dat de fiets-oversteek over de Heliconweg is verwijderd. Dat heeft puur een financiële reden en niet een technische. Ook hier kan een fietstunnel komen, zoals in 1 van de varianten is ingetekend. De kosten van 2,5 miljoen vindt men te veel. Dit terwijl ook deze investering voor een derde in aanmerking komt voor co-financiering door de provincie.

Voordelen nieuw ontwerp
Er zijn voor de fietser ook voordelen in het nieuwe ontwerp:
  • 2 van de 4 kruisingen zijn ongelijkvloers ipv gelijkvloers, dat is verkeersveiliger (zeker subjectief); Nadeel is dat er nu wel een extra klimmetje in de fietsroute zit.
  • Er zijn geen op- en afritten bij de flats zelf meer mogelijk. De auto kan alleen de rotonde oprijden vanuit de 4 hoofdrichtingen en niet meer vanuit de straten. Dit beperkt ook het aantal kruisingen met het fietsverkeer.
  • De kwaliteit van de verharding wordt beter. Dat zal strak rood asfalt zijn ipv de huidinge klinkerbestrating.
Nadelen nieuw ontwerp
  • De Heliconweg kan niet meer worden overgestoken ter hoogte van het Europaplein;
  • Voor het in- en uitrijden van de fietstunnels  moet er vanuit en naar de aanliggende wijken wel een slingeromweg worden genomen. Dit om het hoogteverschil te overwinnen.
  • Inschatting is dat de verkeersonveilige oversteek van de Bilderdijkstraat met de Harlingerstraatweg vaker gebruikt gaat worden. Dit om de omweg via het Europaplein te ontlopen. Datzelfde geldt voor de kruising van de Wagnerstraat met de Valeriusstraat.