Nieuw fietspad langs de Zwette in gebruik

Tussen Mangumerhuske en de Froonackerdyk
Fietspad langs de Zwette met fietsbrug naar Reduzum
Het fietspad langs De Swette tussen het Mantgumerhúske en de Froonackerdyk is sinds 1 juli in  gebruik genomen. De fietsroute is het eerste deel van een fietspad langs de hele Middelseerûte tussen Leeuwarden en Sneek.

Het pad is alleen geschikt voor fietsers en wandelaars, niet voor bromfietsers. Bij het fietspad tussen het Mantgumerhúske bij Mantgum en de Froonackerdyk bij Dearsum is een fietsbrug naar Reduzum aangelegd. Zo kunnen inwoners van dit dorp makkelijk bij het pad komen en ook richting Sneek fietsen.


Fryslân landschappelijk meest aantrekkelijke fietsprovincie

Net als in 2012 is ook in 2013 Fryslân landschappelijk de meest aantrekkelijke fietsprovincie. Een en ander blijkt uit de Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s 2013 uitgevoerd door het Landelijk Fietsplatform.

Beheer routenetwerk
Opvallend is ook dat het beheer van het routenetwerk het laatste jaar sterk is verbeterd. In 2012 was Fryslân hier nog bijna hekkesluiter (alleen Noord-Holland scoorde nog lager) met een 1,7. In 2013 is Fryslân opgerukt naar de middenmoot met waardering van 3,8. Mogelijk dat de uitbesteding van het fietsknooppunten routenetwerk aan de Marrekrite hieraan heeft bijgedragen.

Kanniewaarzijn kan weer naar Sneek

Er bestaan vergaande plannen om de hoofdfietsroute door de Lemmerweg tunnel in Sneek aan te passen. Het voorliggende plan bevat een tweetal haarspelbochten en een klimmetje over de nieuwe vaarverbinding tussen de Geeuw en de Woudvaart. Het water wat als onderdeel van het plan Waterstad Sneek langs de A7 moet gaan stromen. Het water zal om de Potterzijlflat worden geleid.

Over de te steile Tinga brug
Presentatrice Astrid Joosten in Kanniewaarzijn over de Tinga brug
Kanniewaarzijn
Daarmee lijkt sprake van een tweede Tinga tunnel. Deze tunnel is door de sociaal- en verkeersonveilige aanleg langzamerhand een barrière geworden voor het fietsverkeer vanuit de wijken Duinterpen - Tinga naar het centrum van Sneek. Die tunnel was weer een alternatief voor de veel te steile brug over de A7. Hier heeft Astrid Joosten in het programma Kanniewaarzijn in 2011 al een item aan gewijd.College van SWF wil fietspad tussen Stavoren en Warns

(bron: OmropFryslân) Der komt lang om let in fytspaad fan Warns nei Starum. Oer dat fytspaad wurdt al 30 jier praat, mar it slagge hieltyd net om it te realisearjen. De dyk fan Warns nei Starum is net feilich foar fytsers, stelt de gemeente Súdwest-Fryslân.

Steatefraksje Friese Koers
It ûntbrekkende stik fytspaad fan Warns nei Starum moat der gau komme. De steatefraksje fan Friese Koers wol dat nei de simmer fuort mei de oanlis begûn wurdt. Neffens de partij is der no sprake fan in gefaarlike situaasje foar fytsers, foaral foar skoalbern. Ek wen-wurkferkear hat lêst fan it ûntbrekkende stik fytspaad, seit Friese Koers.

Petitie voor het behoud van de Algerabrug in Workum

Door middel van een brief van de gemeente Súdwest-Fryslân, gedateerd 5 juli 2013, zijn omwonenden van de Algerabrug in Workum op de hoogte gesteld van het besluit van de gemeente dat de Algerabrug definitief wordt afgesloten en verwijderd. De brug voldoet niet meer aan de nationale en internationale veiligheidseisen.


De fiets- en voetgangersbrug is al sinds 1995 onderdeel van de openbare weg en vormt een belangrijke en inmiddels veilige verbinding voor fietsers en voetgangers die vanuit de richting It Heidenskip het centrum van Workum ingaan en die vanuit het centrum van Workum naar het NS-Station lopen dan wel fietsen. Daarom willen de omwonenden door middel van een petitie druk op de gemeente uitoefenen om dit besluit te herzien.

Teken de petitie
Wilt u ook dat deze fiets- en voetgangersbrug blijft bestaan en veilig blijft, teken dan nu deze petitie!
De handtekeningen worden aangeboden aan de commissie bezwaarschriften van de gemeente Súdwest Fryslân.

10 mooiste Ebike vriendelijke fietsroutes in Fryslân

in FryslânSteeds meer mensen rijden met veel plezier op een elektrische fiets. Het voordeel is dat je er verder mee komt, moeiteloos tegenwind trotseert en fluitend een heuvel optrapt. De Fietsersbond vroeg Friese fietsers met een e-bike wat hun favoriete tochten waren.
  1. Vogelkijkroute
  2. Stoeparoute
  3. Venenroute
  4. Woudroute
  5. Picknickroute
  6. Brekkenroute
  7. Vissersroute
  8. Kameleonroute
  9. Kievietenroute
  10. Linderoute


Veel positieve reacties op de eerste Elfstedenfietsvierdaagse

Bijna alleen maar positieve reacties van de deelnemers aan de eerste elfstedenfietsvierdaagse. Deze is dit jaar georganiseerd door de Fietsersbond Fryslân i.s.m. Friesland Beweegt. Op donderdag 1 augustus zijn 116 deelnemers van start gegaan. Deze kwamen ook uit Belgie, Noorwegen en zelfs Israël. De jongste was 10 en de oudste 81. Alle deelnemers zijn zondag 4 augustus weer in Leeuwarden aangekomen. Met name de tweede dag met de temperatuur constant boven de 30 graden en de langste etappe van 75 km werd als pittig ervaren.

FietsPaden Putten Probleem

Wordt de fietser in Leeuwarden serieus genomen? Die vraag komt bij mij boven drijven wanneer ik samen met Kees Mourits van de Fietsersbond rondfiets door Camminghaburen. Als vrolijke onbezorgde fietser toeren we rond op zoek naar obstakels. De fietsersbond heeft zich zelf tot taak gesteld om voor heel Friesland alle obstakels op fietspaden in kaart te brengen. Met obstakels wordt hier bedoeld paaltjes midden op een voor fietsers bepaald pad. Ook worden hobbels en kuilen op fietsroutes als obstakels voor de fietser gezien.