Officieus open Frysk kampioensschap slow cycling op hobby- en vrijetijdsbeurs

In November zijn we samen met Friesland Beweegt in verschillende samenstelling 3 dagen aanwezig geweest op de hobby en vrijetijds beurs in het WTC Leeuwarden. Daar hadden we veel belangstelling voor het door ons georganiseerde zeer officieuze open Fries kampioenschap slow cycling. Veelal met de vouwfietsen van onze fietsschool. Onze gasten uit Spanje toonden zich ook zeer bekwaam. 

Manifestatie ‘Friezen steunen Klimaattop Parijs’

De samenwerkende organisaties bestaande uit Friese Milieufederatie, Christen Unie, PAL GroenLinks, Tûmba, Fietsersbond, Milieuplatform Leeuwarden, Avaaz, kerken en PvdA kijken terug op een mooie klimaatmanifestatie met een duidelijke boodschap aan de Nederlandse onderhandelingsdelegatie: “Kom thuis met afspraken die zorgen voor een toekomst voor onze dochters en zonen.”

Ook in NL is het belang van de fiets voor het klimaat wat onderbelicht gebleven. Toch is er in het energieakkoord een expliciete doelstelling opgenomen over het fietsgebruik: Voor eind 2014 bevorderen VNG in samenwerking met ANWB, Fietsersbond en NS dat regionale afspraken worden gemaakt om het aandeel van schone tweewielers in verplaatsingen te verhogen naar 35 procent in 2030 (2011: 26%). 

De meest Noordelijke parel: een rondje Lauwersmeer

Het gebied rondom het Lauwersmeer leent zich perfect voor een dagje fietsen. Het Lauwersmeer is een bijzonder gebied en al bijna 50 jaar één van Nederlands nationaal parken. Het landschap is redelijk vlak en er is een uitgebreid netwerk aan fietspaden of rustige landelijke weggetjes om ongestoord op te fietsen. Je kunt gemakkelijk zelf een route bepalen aan de hand van de fietsknooppunten of kiezen voor een uitgestippelde route.

Avondcursus voor een verkeersveilige buurt

Wil je zelf iets doen aan de verkeersonveiligheid in jouw dorp of wijk, maar weet je niet goed hoe? Meld je dan aan voor de cursus Werk aan de weg! Tijdens een informatieve avond krijg je inzicht in wat je samen met je dorps- of wijkgenoten kunt doen aan een verkeersveilige buurt. De cursus wordt bij jou in de buurt aangeboden. NHL Hogeschool werkt hiervoor samen met Doarpswurk en Veilig Verkeer Nederland.