"Fietssnelweg" Scharsterbrug - Sint Nicolaasga is wel wat overdreven


Gemeente Skarsterlân past een kruispunt aan op het fietspad tussen Sint Nicolaasga en Scharsterbrug te realiseren. Er wordt 7100 euro uitgetrokken om de oversteek met de Heide ten gunste van fietsers aan te pakken. In het door de gemeente verstuurde persbericht was zelfs sprake van de eerste fietssnelweg van Friesland. Dat lijkt ons wel wat overdreven. Bij navraag blijkt dat alleen het kruispunt wordt aangepakt. Wie het fietspad kent, weet dat het een smal uitgevallen tweerichtingen fietspad is met een tegelbestrating.

Meer informatie over en voorbeelden van fietssnelwegen is te vinden op www.fietssnelwegen.nl.


Campagne "Ik Wil Je Zien" van start


'Ik wil je zien' is het motto van de landelijke fietsverlichtingscampagne die start op 27 oktober. De campagne richt zich vooral op fietsers van 13 - 25 jaar. Juist deze groep fietst nog te vaak zonder licht. Met aansprekende boodschappen, verrassende acties, advertenties op populaire jongerenwebsites, op Facebook en met buitenreclame wordt de campagne breed onder de aandacht gebracht.
Event in Leeuwarden
In Leeuwarden wordt op donderdag 22 November een 'ik wil je zien' event georganiseerd met een speciale licht 'act'.

Fietsnota Leeuwarden: ambities, maar geen budget

De gemeente Leeuwarden wil dat de helft van de verplaatsingen tot < 7,5 km op de fiets plaatsvinden. Dat betekent een groei van ongeveer 8 %. Daarvoor moet dus wel wat gaan gebeuren. In de fietsnota Richtingwijzer Fiets toont de gemeente in ieder geval ambities. Nog niet duidelijk is of men daar ook bijbehorend budget voor beschikbaar gaat stellen. De Fietsersbond heeft een uitvoerige reactie geschreven.

Fietsstratenplan
Meest in het oog springend is misschien het idee van een fietsstratenplan. De wens om tot een fijnmaziger fietsnetwerk te komen kan ook gerealiseerd worden door de aanleg van fietsstraten. De FB doet op onderstaande kaart een voorzet voor daarvoor mogelijk geschikte straten:

Fietstratenplan Leeuwarden weergeven op een grotere kaart

Beloningssysteem
Ook doet de Fietsersbond het voorstel om fietsers te belonen. Hiervoor zijn reeds systemen in de markt, die op basis van RFID techniek fietsers kunnen scannen en belonen. Klik hier voor de volledige reactie van de Fietsersbond.

Veilig door de buurt in Sneek

Zaterdag 13 oktober is er door de wijkvereniging de Spil van de wijken Tinga en Duinterpen in Sneek Veilig door de Buurt activiteiten georganiseerd. Ook de Fietsersbond was daar aanwezig met fietslessen en een inventarisatie van knelpunten in de wijk. Opvallend was dat er vanuit de wijk Tinga veel knelpunten werden gemeld en vanuit de wijk Duinterpen vrijwel niets. De lokale omrop SudWestFryslân heeft een reportage van de dag gemaakt: http://www.youtube.com/watch?v=ENJzLAxXEVI&feature=share&list=PLp7g-7Zh3esEEszwxvHZQ7-KbuJgckR7fKnelpuntenkaart
De knelpunten werden met stickers op een plattegrond geplaatst door de buurtbewoners. Secretaris Rowdy van der Veen heeft deze vervolgens op een google maps geplaatst:

Fietsknelpunten in Heerenveen

De afdeling Heerenveen van de Fietsersbond heeft een middagje knelpunten geïnventariseerd. Door op een foto of op de kaart te klikken, kan je eventueel opmerkingen toevoegen. Heb je zelf ook nog knelpunten, meld ze bij fryslan@fietsersbond.nl:

Veel media-aandacht voor Veilig E-biken

Dat fietsende ouderen erg in de publieke belangstelling staan, kunnen we ook merken aan de Veilig E-bike dagen die door de Friese Fietsschool zijn georganiseerd dit najaar. Met name de lessen in Burgum  waren volop in het nieuws. Op deze dagen kwamen ongeveer 60 senioren af. De lessen worden gegeven in opdracht van het ROF (Regionaal Overleg verkeersveiligheid Fryslân) als onderdeel van de permanente verkeerseducatie en zijn voor gemeenten gratis.


Fietsdocent Klaas Brouwer was ook nog te horen op Omrop Fryslanhttp://www.omropfryslan.nl/nijs/kursus-foar-fytsers-op-e-bike
Enquête: waarom gebruikt u een Ebike?

Robin Inpijn en Martin Vrieling, vierdejaars studenten Mobiliteit aan de hogeschool Windesheim te Zwolle, doen onderzoek naar de motivatie van mensen om op een E-bike te rijden. Via onderstaande link komt u bij een door hen opgestelde enquête, die slechts 3 minuten van uw tijd kost: 
https://www.surveymonkey.com/s/QNJ2GRP

Fietspad Kloosterweg komt er nu toch

(Bron: grijpvogel.nl)
De bevolking van Elsloo en Tronde heeft er al jaren via Plaatselijk Belang bij de gemeente Ooststellingwerf op aangedrongen om een fietspad langs de Kloosterweg naar Oud-Appelscha gerealiseerd te krijgen. Al meer dan vijftig jaar wordt er over gesproken en de laatste vijftien jaar, door de toenemende verkeersdrukte op de Kloosterweg, is het steeds actueler geworden om het fietspad te realiseren.
Maar vorig jaar leek men in Elsloo  de moed al haast te hebben opgegeven toen, ondanks de belofte, de eerste schep maar niet de grond in ging. De planning was dat in 2010 al met de aanleg zou worden begonnen.

Ook schoolkinderen lobbyen voor vrijliggend fietspad


Klik om te vergroten

Klik om te vergroten
(Bron www.menaldumadeel.nl)
Kiinderen van de basisscholen in Berltsum hebben burgemeester Van Mourik de weg laten zien tussen Berltsum en Ried (Kleasterdyk).

De kinderen stonden de burgemeester op te wachten bij basisschool ‘de Fûgelsang’ in Berltsum. Daar vertelden zij aan Van Mourik hun ervaringen met de weg. De kinderen fietsen vaak over deze weg maar vinden het eigenlijk te gevaarlijk omdat er geen fietspad is.

Fiets goedkoper mee op treinen van Arriva

Sinds kort kan de fiets voor slechts € 3,50 een hele dag mee op de Noordelijke treinlijnen van Arriva. Voorheen was het gelijk aan het NS-tarief nl. € 6,--.  In Noord- en Zuidwest Friesland mag de fiets in de zomervakantie van 2013 gratis mee op de toeristische buslijnen 44 (Balk–Bolsward) en 47 (Sneek–Lemmer). Bij succes wordt de proef mogelijk verlengd. Op lijn 66 (Leeuwarden–Holwerd Haven) kunnen reizigers twee keer per dag hun fiets meenemen, maar dat kost 6 euro extra voor een fietskaartje. Op die lijn rijdt ÈÈn VDL Citea XLE van 14,5 meter. De lagere prijs in de trein komt vooral, doordat er in Groningen altijd al een lager tarief werd gehanteerd.

Krijgt de afsluitdijk een fietspad langs het wad?

De planning is dat de Afsluitdijk in 2016 flink op de schop gaat. De dijk voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Er komt een ‘overslagbestendige’ dijk en de sluizen en spuien worden vernieuwd. Het fietspad zal dan een andere plek krijgen. Daarnaast wordt de verbouwing aangegrepen om een aantal ‘extra’s’ te realiseren: een experiment met een blue energy-centrale (energie uit het zoet-zoutverschil), een vispassage, en meer mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

De verbouwing van de dijk is in de eerste plaats een zaak van Rijkswaterstaat. Alle extra’s staan in de Ambitie Agenda Afsluitdijk, een gezamenlijk programma van de provincies Fryslân en Noord-Holland en de gemeenten Harlingen, Súdwest Fryslân en Hollands Kroon.
Tjalling Dijkstra, projectleider namens de lokale overheden: ‘Er komt in ieder geval een fietspad terug, maar wij zoeken naar een fietspad met recreatieve meerwaarde.