Dongeradeel worstelt met 60 kilometer en natuurlijk sturen

Het verlagen van de maximum snelheid naar 60 kilometer per uur vergroot volgens verkeerskundigen de veiligheid. Maar als enige gemeente in de provincie is de limiet op de buitenwegen in Dongeradeel nog 80 kilometer per uur.
Alle andere gemeenten hanteren al 60 kilmeter of hebben het beleidsvoornemen.

Verkeerskundigen Rinus Jaarsma en Wim Hauptmeijer vertelden dit in september op een symposium van de Fietsersbond in Hiaure dat het met creatieve ideeën ook anders kan.

Natuurlijk sturen
De verkeerskundigen gaven met voorbeelden op basis van het concept natuurlijk sturen aan, dat er meer mogelijkheden zijn om tot een lager snelheidsregiem te komen. ‘Natuurlijk sturen’ probeert met behulp van gebiedseigen kenmerken het gedrag van verkeersdeelnemers positief te veranderen. Zo kunnen natuurlijke elementen als hagen, overhangende bomen of een boomwal haaks op de weg, de snelheid beinvloeden.
Wethouder de Graaf vindt de maatregelen wel mooi,

Provincie dekt tekort rondje Lauwersmeer

(bron: Leeuwarder Courant) De provincie tast extra diep in de buidel voor nieuwe fiets-, wandel- en vaarverbindingen in het Lauwersmeer en omgeving.

Uit het verwachte rekeningoverschot willen gedeputeerde staten €332.000 extra bijdragen in het Rondje Lauwersmeer. Hiermee worden Dongeradeel en Kollumerland ontzien, die niet bij machte zeggen te zijn elk €166.000 in het project te steken.

De totale kosten van Rondje Lauwersmeer zijn €3,3 miljoen. Friesland had eerder al €667.000 toegezegd.


Fietspad Berltsum Ried komt er echt

Na jarenlange strijd en lobby van de dorpen Berlstum en Ried wordt er nu toch vrijliggend fietspad aangelegd tussen beide dorpen. Die vonden het fietsen over de provinciale weg te gevaarlijk, onder meer vanwege het vele landbouwverkeer. De aanleg van het fietspad kost € 450.000,--, waarvan de provincie € 180.000,-- subsidieert.