Dongeradeel worstelt met 60 kilometer en natuurlijk sturen

Het verlagen van de maximum snelheid naar 60 kilometer per uur vergroot volgens verkeerskundigen de veiligheid. Maar als enige gemeente in de provincie is de limiet op de buitenwegen in Dongeradeel nog 80 kilometer per uur.
Alle andere gemeenten hanteren al 60 kilmeter of hebben het beleidsvoornemen.

Verkeerskundigen Rinus Jaarsma en Wim Hauptmeijer vertelden dit in september op een symposium van de Fietsersbond in Hiaure dat het met creatieve ideeën ook anders kan.

Natuurlijk sturen
De verkeerskundigen gaven met voorbeelden op basis van het concept natuurlijk sturen aan, dat er meer mogelijkheden zijn om tot een lager snelheidsregiem te komen. ‘Natuurlijk sturen’ probeert met behulp van gebiedseigen kenmerken het gedrag van verkeersdeelnemers positief te veranderen. Zo kunnen natuurlijke elementen als hagen, overhangende bomen of een boomwal haaks op de weg, de snelheid beinvloeden.
Wethouder de Graaf vindt de maatregelen wel mooi,
maar vindt het toch geen oplossing voor Dongeradeel. "Beamme passe no ienris net by us iepen lanskip."

Volgens professor Jaarsma is het een kwestie van tijd dat de snelheid op plattelandswegen omlaag gaat. Zo duurde het ook jaren, zei hij, dat in de bebouwde kom 50 kilometer het naximum is. "En eins is it al 30. En 60 wurdt aanst ek normaal."


Geen opmerkingen:

Een reactie posten