Bussluis Esdoornstraat moet sluipverkeer weren

Op verzoek van de wijk Heechterp Schieringen wordt doorgaand autoverkeer door de Esdoornstraat in Leeuwarden onmogelijk gemaakt. De Esdoornstraat wordt nu heel vaak gebruikt als sluipverkeerroute. Om busverkeer wel toe te laten, is er gekozen voor een bussluis oplossing. Nog niet zo lang geleden is er in de Esdoornstraat een fietser dodelijk verongelukt a.g.v. een veel te hard rijdende automobilist. Het verkeersbesluit is hiervoor de inspraakprocedure ingegaan. Zie ook de notulen van de wijkvereniging.

Waarom fietsen Liwwadders?

Kun jij ons helpen te begrijpen waarom je (al dan niet) fietst in Leeuwarden?
Waarom fietsen Leeuwarders? Wanneer laten ze de fiets juist staan? De antwoorden op die vragen probeert  een internationaal afstudeeronderzoek van de NHL Hogeschool en de Engelse University of Chester te vinden. We gaan in dit onderzoek een vergelijking maken tussen Leeuwarden en het Chester (Engeland). Door deze vergelijking hopen we internationaal beter te begrijpen waarom mensen kiezen voor de fiets. Jij kunt ons hierbij helpen door dit online formulier in te vullen: http://goo.gl/SHvagZ.

Provincie wil grotere rol voor fiets in voor- en natransport

De ketenmobiliteit tussen fiets en openbaar vervoer moet meer gaan concurreren met het autovervoer. Hiervoor is beleid opgesteld door de provincie Fryslân waarin ze aangeven het fietsgedrag te stimuleren en de ketenmobiliteit fiets met openbaar vervoer te willen optimaliseren. Sociale en economische duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij de provincie waardoor duurzame modaliteiten meer gestimuleerd moeten worden. Erik de Boer van de NHL opleiding mobiliteit heeft in zijn afstudeerscriptie onderzocht wat een acceptabele fietsafstand is naar een bushalte en aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan. Hij heeft een enquête gehouden in de gemeente Dongeradeel. De respondenten gaven de volgende reacties:

Fietsles op verkeersmarkt


Verkeersmarkten zijn bedoeld voor eersteklassers van het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Sommige scholen kiezen er voor om ook de tweede klassers te laten deelnemen.

Een verkeersmarkt is afgestemd op de beleving van het verkeer van eersteklassers, hun gedrag en de concrete verkeerssituaties waarmee zij te maken hebben. Met de praktische opzet van een verkeersmarkt wordt bereikt dat de leerlingen sneller en grondiger zijn doordrongen van de betekenis van verkeersregels, van de noodzaak deze regels te kennen en van het belang van veilig verkeersgedrag.

Groen Links wint fietsverkiezingsdebat SWF

GroenLinks wint de titel ‘Fietsvriendelijkste partij’ op het Fietsverkiezingsdebat in Sneek. Onder leiding van journalist Asing Walthaus gingen de kandidaatsraadsleden de strijd met elkaar aan op het thema fietsbeleid.

Zwolle als voorbeeld
Voor de pauze was er een interessante presentatie van Ilse Bloemhof van de gemeente Zwolle. Zwolle is genomineerd voor de titel Fietsstad 2014. Ilse deed uitgebreid verslag van alle fietsvriendelijke maatregelen die Zwolle heeft genomen: voorrang op rotondes, een fietssnelweg, regenmeters

Veiligheid betwist van alternatief Europaplein

Alternatief plan Europaplein van Bono Traffics
Sociale veiligheid en verkeersveiligheid botsen
Wat is belangrijker: sociale veiligheid of de veiligheid van fietsers en voetgangers? Dat was een van de discussiepunten, tijdens de presentatie van de plannen van de Vereniging Monument Europaplein. De vereniging liet een alternatief plan maken voor verkeersplein door het bureau BonoTraffics.
Waar het gemeentelijk plan uitgaat van een verhoogde turborotonde met drie fietstunnels,

Fryslân populaire fietsprovincie

Friesland is een populaire bestemming voor fietsers en wandelaars. Dit blijkt uit het onlangs gepresenteerde Continu Vakantie Onderzoek (CVO) van het NBTC-Nipo. De Friese Wouden heeft hier de laatste jaren op ingespeeld. Er zijn aantrekkelijke nieuwe fiets- en wandelroutes bedacht, bijpassende evenementen georganiseerd en rustpunten gecreëerd waar je de historie kunt beleven en de streek kunt proeven, aldus Tineke de Groot, aanjager Toerisme en Recreatie in de Friese Wouden. Friesland is een populaire fietsprovincie. 51% van de bezoekers aan Friesland pakt de fiets, het hoogste percentage van alle provincies. Het Nederlandse gemiddelde ligt op 29%.

17 april fietsveiligheidsdag in Heerenveen

Op donderdag 17 april 2014 organiseert het ROF een inspirerende bijeenkomst. Deze dag is bedoeld voor bestuurders en ambtenaren die zich bezighouden met de fietsveiligheid in hun gemeente. Het doel is om inspiratie op te doen voor de gemeentelijke fietsveiligheidsplannen. De bijeenkomst is bij Batavus in Heerenveen.Nieuwe raad Smallingerland wil meer fietsenstallingen

Fietsers in Drachten en omstreken kunnen zich verheugen op extra stallingen en zelfs eigen
snelwegen richting Leeuwarden en Groningen. Die voorspelling kon maandagavond worden gedaan na het debat op basis van stellingen, dat de Fietsersbond in het verkeerseducatiecentrum op touw had gezet.

Fietsparkeeronderzoek Smallingerland
Fietsparkeercijfers Smallingerland
Nuances genoeg, maar anti-fietspartijen laten de raadsverkiezingen in Smallingerland kennelijk aan zich voorbijgaan. Toch is de gemeente nog lang geen fietswalhalla, aldus onderzoek van de bond. Vooral bij busvervoersknooppunten en winkels schort het aan goede stallingsruimte, in het Drachtster cultuur- en vermaaksgebied is de outillage naar landelijke maatstaven zelfs slecht.

Misschien opgejuind door een lezing over de succesvolle fietspolitiek van Zwolle ging er een golf