Nieuwe raad Smallingerland wil meer fietsenstallingen

Fietsers in Drachten en omstreken kunnen zich verheugen op extra stallingen en zelfs eigen
snelwegen richting Leeuwarden en Groningen. Die voorspelling kon maandagavond worden gedaan na het debat op basis van stellingen, dat de Fietsersbond in het verkeerseducatiecentrum op touw had gezet.

Fietsparkeeronderzoek Smallingerland
Fietsparkeercijfers Smallingerland
Nuances genoeg, maar anti-fietspartijen laten de raadsverkiezingen in Smallingerland kennelijk aan zich voorbijgaan. Toch is de gemeente nog lang geen fietswalhalla, aldus onderzoek van de bond. Vooral bij busvervoersknooppunten en winkels schort het aan goede stallingsruimte, in het Drachtster cultuur- en vermaaksgebied is de outillage naar landelijke maatstaven zelfs slecht.

Misschien opgejuind door een lezing over de succesvolle fietspolitiek van Zwolle ging er een golf
van goede wil door het negenkoppige debatpanel. De fietser gaat in Smallingerland een inhaalslag meemaken.

Onder de debaters toonden Klaas van Veelen (ChristenUnie), Piet de Ruiter (GroenLinks), Durk Oosterhof
(FNP) en Henk Gomis (D66) zich het meest activistisch als het gaat om fietsvoorzieningen en -veiligheid.
De Ruiter wil een extra stalling in Drachten het liefst voor de Hema, ,,want daar parkeert men het liefst’’.
Oosterhof: ,,Meitsje stallings neffens it ferlet. Rjochtsje de romte natuerlik yn’’. Van Veelen opperde een schil van stallingen rond het centrum, zodat het winkelhart van veel straatparkeerders verschoond blijft. Gomis viel hem in de afkeer van massaal straatparkeren bij. ,,OpdeKaden staan ze op plaatsen, waar ook terrassen hadden kunnen zijn.’’ VVD-wethouder Marjan van der Aart is juist bezig met een gemeentelijk
fietsactieplan, dat als onomstreden geldt. Bovendien heeft de raad haar opgedragen ook de aanleg van
fietssnelwegen te onderzoeken.

Stemming meest fietsvriendelijke raadslid (foto Klaas Leguit)
De Zwolse deskundige Syb Tjepkema waarschuwde voor te hoge ambities op dit punt. De stad heeft een snelweg naar Kampen, die voor 90 procent over bestaande wegen voert, en eentje over de IJssel naar Hattem, die maar 5 kilometer lang is. ,,Rijg een kralensnoer en leg eerst snel rendabele stukjes aan. Denk niet meteen aan Groningen en Leeuwarden’’, maande de gastspreker. De grote partijen waren voorzichtiger. PvdA’er Roel Haverkort wil weten welke baten er tegenover fietskosten staan en het CDA maakt onderscheid tussen fietsinvesteringen (paden en stallingen) en ,,economische investeringen’’ (parkeergarages en afritten voor auto’s).  (bron: LC / Willem Bosma)

Kandidaat raadsleden in debat (foto Klaas Leguit)Geen opmerkingen:

Een reactie posten