Fietsles op verkeersmarkt


Verkeersmarkten zijn bedoeld voor eersteklassers van het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Sommige scholen kiezen er voor om ook de tweede klassers te laten deelnemen.

Een verkeersmarkt is afgestemd op de beleving van het verkeer van eersteklassers, hun gedrag en de concrete verkeerssituaties waarmee zij te maken hebben. Met de praktische opzet van een verkeersmarkt wordt bereikt dat de leerlingen sneller en grondiger zijn doordrongen van de betekenis van verkeersregels, van de noodzaak deze regels te kennen en van het belang van veilig verkeersgedrag.
Tijdens een verkeersmarkt leggen de eersteklassers een circuit af langs verschillende organisaties die betrokken zijn bij verkeersveiligheid. Bij elke organisatie brengen de leerlingen tussen 20 en 30 minuten door. Ze krijgen er voorlichting, doen er een test of nemen deel aan een workshop. Naast fietsdocenten van de Fietsersbond met een fietsparcours en fietsvaardigheidsspelletjes zijn in wisselende samenstelling ook aanwezig rij-instructeurs van de SBV (verkeersquiz en/of remproef), de politie, EHBO (Rode Kruis), Medical Team Nederland (ambulance), Veilig Verkeer Nederland (ogen- en reactietest), Chauffeursvereniging Friesland (grote truck met uitleg over de dode hoek) en/of de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Met de inzet van NS/ProRail kan soms spoorproblematiek in de buurt van sommige scholen ook worden meegenomen.

De verkeersmarkten worden georganiseerd door SBV (stichting bevordering verkeerseducatie) en vinden per gemeente plaats gedurende één of meer dagen, afhankelijk van het aantal deelnemende scholen en leerlingen. Per dag kunnen maximaal ca. 180 leerlingen aan bod komen. De verkeersmarkt kan zowel op een centrale locatie plaatsvin­den als in en rond een schoolgebouw. Last but not least: de vorm, de inhoud en het rooster van de verkeersmarkt worden vastgesteld in overleg met en aansluitend op de wensen van de betreffende school!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten