17 april fietsveiligheidsdag in Heerenveen

Op donderdag 17 april 2014 organiseert het ROF een inspirerende bijeenkomst. Deze dag is bedoeld voor bestuurders en ambtenaren die zich bezighouden met de fietsveiligheid in hun gemeente. Het doel is om inspiratie op te doen voor de gemeentelijke fietsveiligheidsplannen. De bijeenkomst is bij Batavus in Heerenveen.
Voorlopig programma

•  Prof. A. Schwab van de TU Delft komt naar Heerenveen om u te vertellen over zijn onderzoek naar de Kunst en Wetenschap van fietsen.
• De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) vertelt over de resultaten van twee onderzoeken. Het eerste onderzoek is gedaan naar het fietsgedrag op de e-bike en het tweede onderzoek is een diepte onderzoek naar enkelvoudige fietsongevallen aan de hand van ambulance gegevens.
• Eric Wietses, verkeerskundige bij de gemeenten Achtkarspelen en Friese Meren deelt zijn ervaringen met u over het opzetten van een gemeentelijk fietsveiligheidsplan.
• Tussen de middag is een lopende lunch, waarbij u met anderen van gedachten kunt wisselen over fietsers,
gedrag en veiligheid.
• Na de lunch gaan we inhoudelijk verder en is er voor geïnteresseerden gelegenheid voor een rondleiding door de fabriek van Batavus.

Het exacte programma volgt nog. Maar wat nu belangrijk is: Noteer de 17 april alvast in u agenda!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten