Ook op de rotonde Postlaan in Drachten krijgen fietsers straks voorrang

(Uit de Drachtster Courant)

DRACHTEN – Op de meeste rotondes in Drachten hebben de fietsers voorrang. De rotonde in de Postlaan vormt nog een uitzondering en dat leudt tot verwarring en gevaarlijkse situaties. Dat heeft te maken met de veranderde inzichten in de loop van de jaren. In het nieuwe gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) wordt voorgesteld de huidige landelijke lijn te volgen. Dat betekent dat fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom voorrang hebben.

Daarom zal de rotonde Postlaan aangepast moeten worden. Zo zal de baan van de fietsers rood worden gemaakt net als op andere rotondes. De kosten van het ombouwen van de rotonde zijn 20.000 euro exclusief BTW. Foto Jan BenusFietser krijgt voorrang op hoofdfietsroute Bilgaard

Wijkbewoner Albert van Dijk adviseerde de gemeente Leeuwarden om het fietspad langs winkelcentrum Bilgaard in Leeuwarden voorrang te geven op het verkeer van de Brandemeer. Op 30 augustus bracht de gemeente de markeringen aan, zodat o.a. de jeugd veilliger naar school, zwembad en sporthal kan. De kruising maakt deel uit van het hoofdfietsroute netwerk in Leeuwarden.

Fryslân heeft minste fietspaden

Als we Fryslân afzetten tegen de andere provincies, dan blijkt dat er in Fryslân de minste fietspaden zijn per km2. In het fietsgebruik per km2 fietspad zit Fryslân onderin de middenmoot.

In Nederland ligt bijna 35.000 kilometer fietspad. Dit blijkt uit onderzoek van de Fietsersbond aan de hand van gegevens uit de Fietsersbond Routeplanner. Dat is meer dan de eerdere schatting van 29.000 kilometer van de Fietsersbond uit 2009 en veel meer dan het laatste cijfer, 17.000 kilometer van het CBS uit 1996.

Aanpak Kruispunten Bolsward - Leeuwarden

De provincie pakt een aantal gevaarlijke kruispunten aan op het traject N359 Leeuwarden - Bolsward. Op de kruispunten bij Hilaard en Huns - Leons komen er fietstunnels.


en een animatie van de fietstunnel bij Hilaard:

Elfstedenroute testbaan electrische fietsen

Initiatief Fries Bureau voor Toerisme 
LEEUWARDEN (NL) – De 254 km lange Elfstedenroute blijkt een ideale testbaan voor elektrische fietsen. Dat heeft het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland, ontdekt. De eigen pechdienst moest dit jaar veel vaker in actie komen dan voorgaande jaren, vooral voor gebruikers van de steeds populairder wordende elektrische fiets.

De meest voorkomende pechgevallen waren het uitvallen van de trapondersteuning in regenbuien, onleesbare displays door condens, oplaadproblemen, defecte stekkers, geen verbinding tussen de afneembare display en de console en te zwakke accu’s, banden en spaken. Vaak was de uitval van de trapondersteuning ook een raadsel voor de merkdealer. Ook is het voorgekomen dat de speciale elektrofietsendrager van de auto bezweek onder het gewicht van de fietsen.

Fietsroute door de Friese Wouden

(uit de LC van 11-8-2012, tekst en foto's Wim Schrijver)

De ‘Streek- en smaakroute Friese Wouden' wordt op de bijbehorende kaart aan de man gebracht als ‘Verrassend anders'. Zulke slogans moeten natuurlijk ronken, maar wie zich laat verleiden en op een mooie dag de fiets pakt om Zuidoost-Friesland te verkennen, zal ontdekken dat er niks mis is met die kreet.

Toch 3 fietstunnels Europaplein

Het college van B&W in Leeuwarden stelt nu toch voor om niet 2 maar 3 fietstunnels aan te leggen bij de herinrichting van het Europaplein. De gemeente lijkt daarmee gehoor te geven aan de wens van de Fietsersbond Fryslân en de omliggende wijken cq. de Schrijversbuurt.


Een en ander heeft de gemeente gemeld via haar nieuwsbrief over de herinrichting Europaplein van juli 2012.

Fietsroutenetwerk NoardWest-Fryslân vernieuwd


Veerpont op zonnepanelen bij SuwaldDe vernieuwing van het Fietsroutenetwerk Noardwest-Fryslân is bijna voltooid. Na bijna 10 jaar was het eerste systeem dat buiten België en het uiterste zuiden van Nederland geplaatst werd aan vernieuwing toe. Alle 70 informatiepanelen zijn vervangen. Bovendien zijn acht tracé’s toegevoegd of aangepast. De kwaliteit van het netwerk is hiermee voor de komende 10 jaar gewaarborgd en dit is van groot belang voor de regio en voor Fryslân als toeristische provincie.

Fietser wil niet langs drukke autoweg

Uitkomst ANWB-fietsbelevingsonderzoek Fryslân: toeristisch-recreatief fietsen in noordoost en zuidoost Fryslân wordt zeer gewaardeerd. Ook is in kaart gebracht om welke redenen fietsers ontevreden zijn over de fietsroute. Hier springen de trajecten met autoverkeer er duidelijk bovenuit.


Haak om Leeuwarden leidt niet tot fietsbarrieres


Bij de aanleg van de Haak om Leeuwarden blijven alle kruisende fiets oversteekmogelijkheden bestaan en komen er zelfs bij. Dat is de conclusie in het stageverslag van Joep Moesson uitgevoerd in opdracht van de Fietsersbond. Hij deed onderzoek naar de barrière-werking bij opwaardering van N-wegen. 

N31 Haak om Leeuwarden

In de vergelijking kwam de Haak om Leeuwarden er beter uit dan de N61 Hoek – Schoondijke. Voor het volledige verslag zie Stageverslag Barriere werking opwaardering N-wegen

Provinciale wegen te gevaarlijk voor fietsers

In de statencommissie van juni 2012 heeft de Fietsersbond ook namens VVN ingesproken op het agendapunt kadernotitie. De FB wil dat er voor het volgend jaar al budget beschikbaar komt voor de aanpak van gevaarlijke kruispunten met provinciale wegen. Het regionale weekblad Actief schreef hierover het volgende artikel: