Nieuw fietspad langs de Zwette in gebruik

Tussen Mangumerhuske en de Froonackerdyk
Fietspad langs de Zwette met fietsbrug naar Reduzum
Het fietspad langs De Swette tussen het Mantgumerhúske en de Froonackerdyk is sinds 1 juli in  gebruik genomen. De fietsroute is het eerste deel van een fietspad langs de hele Middelseerûte tussen Leeuwarden en Sneek.

Het pad is alleen geschikt voor fietsers en wandelaars, niet voor bromfietsers. Bij het fietspad tussen het Mantgumerhúske bij Mantgum en de Froonackerdyk bij Dearsum is een fietsbrug naar Reduzum aangelegd. Zo kunnen inwoners van dit dorp makkelijk bij het pad komen en ook richting Sneek fietsen.


Langs het fietspad heeft De Swette een nieuw uiterlijk gekregen. Als onderdeel van het ‘Herstelprogramma Oevers en Kaden’ van Wetterskip Fryslân zijn de kades opgehoogd en ligt aan één kant een natuurvriendelijke oever.

Het Friese Merenproject
Het fietspad langs De Swette is een initiatief van Het Friese Merenproject van de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeenten Boarnsterhim, Leeuwarden, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân. Zij hebben het project in fases opgedeeld. De volgende stap is om het gedeelte tussen Boazum en Scharnegoutum klaar te maken. Naar verwachting gebeurt dit nog in 2013. Daarna staat de route tussen Mantgum en Boazum op het programma. Door ook hier een recreatief fietspad aan te leggen, hoeven fietsers daar niet meer over de Hegedyk maar kunnen zij langs De Swette blijven fietsen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten