Fryslân landschappelijk meest aantrekkelijke fietsprovincie

Net als in 2012 is ook in 2013 Fryslân landschappelijk de meest aantrekkelijke fietsprovincie. Een en ander blijkt uit de Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s 2013 uitgevoerd door het Landelijk Fietsplatform.

Beheer routenetwerk
Opvallend is ook dat het beheer van het routenetwerk het laatste jaar sterk is verbeterd. In 2012 was Fryslân hier nog bijna hekkesluiter (alleen Noord-Holland scoorde nog lager) met een 1,7. In 2013 is Fryslân opgerukt naar de middenmoot met waardering van 3,8. Mogelijk dat de uitbesteding van het fietsknooppunten routenetwerk aan de Marrekrite hieraan heeft bijgedragen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten