Top 20 met gevaarlijke fietsoversteken in Fryslan

De Fietsersbond heeft een top20 opgesteld met gevaarlijke fietsoversteken over provinciale wegen in de provincie. Het rapport naar 0 fietsverkeersdoden op de provinciale wegen in Fryslan is ook beschikbaar gesteld aan de betrokken verkeersambtenaren, Gedeputeerde en Statenleden.

N355 Wyldpaed West in T'diel de gevaarlijkste
Ruim 100 gevaarlijke kruispunten zijn beoordeeld op de criteria: historische ongevallen, gemid. autosnelheid, fiets- en autointensiteit en of het een onderdeel is van een hoofdfietsroute. De ongevallen telde voor 40% mee in de uiteindelijke score. Op basis van deze multi criteria analyse bleek dat de kruising op de N355 met Wyldpaed West in T'diel als gevaarlijkste uit de bus kwam. De totale top 100 is in de bijlage van het rapport opgenomen.

Oplossingen
De Fietsersbond Fryslan vindt vooral dat op de kruispunten de snelheid moet worden verlaagd door infrastructurele maatregelen.