Manifestatie ‘Friezen steunen Klimaattop Parijs’

De samenwerkende organisaties bestaande uit Friese Milieufederatie, Christen Unie, PAL GroenLinks, Tûmba, Fietsersbond, Milieuplatform Leeuwarden, Avaaz, kerken en PvdA kijken terug op een mooie klimaatmanifestatie met een duidelijke boodschap aan de Nederlandse onderhandelingsdelegatie: “Kom thuis met afspraken die zorgen voor een toekomst voor onze dochters en zonen.”

Ook in NL is het belang van de fiets voor het klimaat wat onderbelicht gebleven. Toch is er in het energieakkoord een expliciete doelstelling opgenomen over het fietsgebruik: Voor eind 2014 bevorderen VNG in samenwerking met ANWB, Fietsersbond en NS dat regionale afspraken worden gemaakt om het aandeel van schone tweewielers in verplaatsingen te verhogen naar 35 procent in 2030 (2011: 26%). 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten