Littenseradiel: overal 60 km/uur buiten de bebouwde kom

De Friese gemeente Littenseradiel gaat met één besluit op alle wegen buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid instellen van 60 km/uur. In totaal gaat om zo’n 40 wegvakken.

Littenseradiel telt slechts 10.000 inwoners, maar de gemeente bestrijkt wel een oppervlak van 130 km2, met veel erftoegangswegen. Het zijn wegen met gemengd langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer, zonder rijrichtingscheiding en meestal zonder gescheiden fietspaden.

Om grote verschillen in snelheid tussen de beide verkeerssoorten te voorkomen moet de snelheid van het gemotoriseerde verkeer omlaag. Daarom wordt op erftoegangswegen buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 60 km/uur ingesteld. Op verschillende wegen in de gemeente is de maximumsnelheid al van kracht.
Ook omliggende gemeenten hebben op de erftoegangswegen een snelheid van 60 km/uur ingesteld of hebben het voornemen dit te gaan doen.

De politie heeft desgevraagd ingestemd met het voornemen, maar wel met de kanttekening dat handhaving alleen zal plaatsvinden in geval van klachten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten