Onderzoek fietsveiligheid langs oostrand binnenstad Leeuwarden

(bron LC) CDA-wethouder Thea Koster begint versneld een onderzoek naar een betere fietsveiligheid langs de oostkant van de Leeuwarder binnenstad.  Pal/GroenLinks-raadslid Evert Stellingwerf diende hiertoe gisteren succesvol een motie in namens zijn eigen partij, de ChristenUnie, PvdA en Verenigd Links. Zij willen aandacht voor de omgeving van de Vlietsterbrug, de Oosterbrug en het Hoeksterend. Ook de hoge snelheid van het autoverkeer op de Oosterkade vraagt aandacht, vinden de partijen.
Zij vragen onderzoek naar eenrichtingsverkeer, aanleg van middenbermen en een betere inrichting
van de betreffende wegen. Ook de eventuele afsluiting van bijvoorbeeld de Tuinen of een deel van de
Voorstreek maakt deel uit van het onderzoek. Dit laatste schoot VVD raadslid Serge Hollander in het verkeerde keelgat. Op Twitter waarschuwde hij voor files en voor ,,auto pesten.’’

Wethouder Koster had liever andere plekken in de stad voorrang willen geven, maar een meerderheid in de gemeenteraad acht de situatie langs de oostelijke stadsgracht te nijpend om uit te stellen. Dezelfde initiatiefnemers kregen ook steun voor uitbreiding van het aantal snelfietspaden in de gemeente. Deze routes moeten op allerlei manieren aantrekkelijk worden voor tweewielers.
Als fietsers op zo’n route een drukke weg moeten oversteken, dan hoort hier een middenberm te liggen. Bij een verkeerslicht tegen is hun maximale wachttijd hier een minuut. Parallel aan een grote weg horen zulke paden bij voorkeur gescheiden te zijn van de rijweg.

De besluitvorming rond de fietsplannen werd gisteren bekrachtigd met een nieuwe stemcomputer. Deze elektronische stemming was een primeur voor de Leeuwarder raad.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten