Fietsnota Smallingerland een mooi begin, maar lat mag hoger

Fietsen is gezond! Gezond voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Voor jezelf betekent de beweging dat je (langer) fit en vitaal blijft.  Fietsen brengt  geen schade toe aan de omgeving, zoals de uitstoot van schadelijke gassen. Daarnaast is ook de geluidhinder die fietsen oplevert minimaal. Daarom wil de gemeente Smallingerland  fietsen stimuleren. Met dit in het achterhoofd is de Fietsnota 2015 – 2024 opgesteld.

De Fietsersbond Smallingerland wil graag dat de ambitie uit het Energieakkoord wordt overgenomen: Voor eind 2014 bevorderen VNG in samenwerking met ANWB, Fietsersbond en NS dat regionale afspraken worden gemaakt om het aandeel van schone tweewielers in verplaatsingen te verhogen naar 35 procent in 2030 (2011: 26%).

Fietsers krijgen op alle rotondes voorrang in Drachten
In de reactie van de afdeling op de fietsnota is er lof voor het rotonde beleid in Drachten.
Smallingerland heeft de intentie om ook de overige 3 rotondes her in te richten conform de CROW richtlijnen cq fietsers voorrang op rotondes in de bebouwde kom. Hoewel dit de landelijke richtlijn is, wijken in het Noorden hier nog veel gemeenten vanaf. Niet Smallingerland dus.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten