Leeuwarden krijgt fietsstraten

Voorbeeld fietsstraat
De gemeenteraad heeft de notitie fietsnetwerk aangenomen. In deze notitie wordt de ambitie vastgelegd om 7 fietsstraten aan te leggen in Leeuwarden.

De gemeente Leeuwarden heeft de afgelopen jaren al enkele routes ingericht als fietsstraat. Een aantal routes in het hoofdfietsnetwerk zijn ook geschikt voor een dergelijke inrichting. Het gaat hierbij veelal om wegen die onderdeel uitmaken van het hoofdfietsnetwerk en waar fietsers op de
weg fietsen zonder echte fietsvoorzieningen. De volgende fietsstraten zijn inmiddels gerealiseerd of worden gerealiseerd:


  1. Camstraburen – Dokkumertrekweg;
  2. Verzetstraat;
  3. Harlingertrekweg (tussen Heliconweg en Tesselschadestraat)
  4. Tjallinga tussen de Allingawier en de Stationsweg (Grou)

De Tynjedyk, Huizumerlaan en de Emmakade zuidzijde staan al aangegeven in het bestaande
fietsplan Richtingwijzer Fiets.

Ten opzichte van de Richtingwijzer Fiets zijn de volgende potentiële fietsstraten toegevoegd:

  • Verlengde Schrans (zuidelijk deel tussen de Gerard ter Borchstraat en de Ferdinand Bolstraat);
  • Cambuursterpad;
  • Azaleastraat (tussen Prof. Mr. P.S. Gerbrandyweg en Goudsbloemstraat) in combinatie met de
  • Goudsbloemstraat (tussen Azaleastraat en de Groningerstraatweg);
  • Tjerk Hiddestraat;
  • Oostersingel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten