Model Aanpak veilig fietsen Leeuwarden voorbeeld voor Fryslân

De gemeente Leeuwarden heeft de model aanpak veilig fietsen vastgesteld in de gemeenteraad. Hierin een pragmatische aanpak mede gebaseerd op de knelpunt inventarisatie uitgevoerd door de Fietsersbond Fryslân in 2013. Vooral het nieuwe fietspaaltjes beleid valt in goede aarde. Heel veel paaltjes zullen worden verwijderd.

In de aanpak van de gevaarlijke kruispunten met 50 km wegen kiest de gemeente voor prioriteiten. Helaas wordt er te weinig budget vrijgemaakt om alle knelpunten op te lossen.

De knelpunten in Leeuwarden zijn te vinden via onderstaande interactieve google maps kaarten:

Leeuwarden e.o.:
Obstakels
Paaltjes
Hobbels
Overige knelpunten
Olifantenpaden
50 km. kruispunten: NWF (NoordWest Fryslân)

Grou e.o.:
Obstakels
Paaltjes,
Hobbels
Overige knelpunten
Olifantenpaden
50 km. kruispunten: Friese Meren

Geen opmerkingen:

Een reactie posten