Fryslân nu met Drenthe voor het eerst beste recreatieve fietsregio

Fryslân heeft het beste fietsroutenetwerk van Nederland. Dat blijkt uit de Kwaliteitsmonitor fietsregio’s 2015 uitgevoerd door het Landelijk Fietsplatform. Er is onder andere gekeken naar de kwaliteit van het netwerk, het beheer en onderhoud, route-informatie en aantrekkelijkheid van de omgeving.

Kersvers gedeputeerde Michiel Schrier is blij met de uitkomsten van het onderzoek. “Wij willen de komende jaren een flinke impuls geven aan het wandelen en fietsen in Fryslân. Zowel recreatief als in het woon-werkverkeer. Dit is alvast een mooie opsteker. Het is een beloning voor de verbeteringen die gedaan zijn aan het fietsroutenetwerk de afgelopen jaren. En een mooi vertrekpunt om verder te werken aan de wandel- en fietsvoorzieningen.” 

Het beheer en onderhoud van het netwerk is sinds 2012 ondergebracht bij Recreatieschap De Marrekrite. Toen scoorde de provincie nog 3 sterren. Na 4 sterren in 2013, scoorde de provincie nu de maximale 5 sterren. Naast aandacht voor het reguliere onderhoud, zorgt De Marrekrite ook voor verbeteringen aan het netwerk. Voorzitter van het algemeen bestuur Klaas Kielstra is trots op de uitkomsten: “Onze aanpak betaalt zich nu uit. Afgelopen jaar is bijvoorbeeld het fietspad langs De Swette toegevoegd. Ook in Zuidoost Fryslân is het netwerk met een tiental nieuwe trajecten uitgebreid. Zo werken we hard aan het behouden van de koppositie.”

Landelijk onderzoek
Deze monitor is een terugkerend landelijk onderzoek waarin gekeken is naar de kwaliteit van de routenetwerken en naar de kwaliteit van de randvoorwaarden daaromheen. Daarbij is niet alleen gekeken naar het moment van meten, maar ook naar de voorwaarden om de kwaliteit in de toekomst te behouden. De wijze van beheer en onderhoud is een belangrijke indicator, maar ook de kwaliteit van de paden, de snelheid waarmee schademeldingen worden opgelost en de doorontwikkeling van het netwerk. Tot slot wordt de consument gevraagd naar de waardering van het netwerk. Fryslân scoort niet alleen het hoogst op het beheer en onderhoud, ook de consument waardeert de kwaliteit van het Friese netwerk het hoogst van alle provincies. De gegevens hebben grotendeels betrekking op 2014.

Vijf sterren
Regio’s kunnen 1 tot 5 sterren verdienen. Twee provincies scoren de maximale 5 sterren: Fryslân en Drenthe. De puntentelling van Drenthe blijft daarbij iets achter ten opzichte van die van Fryslân. Zes provincies scoren 4 sterren: Groningen, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Flevoland heeft niet meegewerkt aan het onderzoek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten