De Tike krijgt toch een tunnel onder de As

(bron: LC) Er komt toch een tunnel onder de Centrale As voor het fietsverkeer tussen De Tike en Nijega. De fietsbrug die er eerst gepland stond, wordt te duur. De provincie heeft dit nieuws onlangs aan de beide dorpsbelangen meegedeeld. Die zagen altijd al liever een tunnel verrijzen in het verlengde van de Master Iniawei, maar dit bleek in eerste instantie te duur. ,,Nu is het verhaal weer omgedraaid en is de brug te duur’’, aldus wethouder Ron van der Leck van Smallingerland.

Voor een fietsverbinding tussen de dorpen is 1,2 miljoen euro beschikbaar. Omdat de ruimte aan de westkant van de Centrale As beperkt is, zou een fietsbrug een draai
moeten maken boven de weg. ,,Het was een vrij hoog, lang en ingewikkeld alternatief’’, stelt Van der Leck. ,,It is foar de doarpen prachtich dat der no dochs in tunnel komt’’, reageert voorzitter Douwe Hiemstra van dorpsbelang Nijega. ,,Wy fûnen de brêge te heech, te gefaarlik.’’ De tunnel krijgt ronde bochten en lampjes die aanfloepen bij beweging.

In de zomer van 2016 moet het werk gereed zijn. Gemotoriseerd verkeer moet straks eerst in noordelijke richting naar de Susterwei rijden om via een nieuwe tunnel onder de As terug te gaan over een parallelweg  aan de andere kant van de weg en zo uit te komen bij de aansluiting met de Wâldwei.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten