Fietsknelpunten oplossen en de Buorren in Berltsum verfraaien

Nadat vijf jaar geleden de riolering in de Buorren in Berltsum kwam, is deze straat ernstig verzakt. Dit veroorzaakt grote knelpunten voor fietsers en wandelaars. Door de verzakkingen is randvorming ontstaan waar fietsbanden tegenaan kunnen komen en valpartijen kunnen ontstaan. Ook zijn er hobbels en bobbels op trottoirs ontstaan, zodat veel oude bewoners naar de grond kijken om niet te vallen.


Integrale aanpak

Met het speciale fietsknelpuntenproject om samen met vrijwilligers knelpunten door heel Fryslân te inventariseren begin 2013 is de Buorren ook aangemerkt als een straat met veel kans op valgevaar door de randvorming die overal te vinden is. Ook is er via het meldpunt van de Fietsersbond nog wel eens melding van gemaakt. Veel burgers met rollator of scootmobiel ondervinden ook hinder van deze randvorming. De gemeente gaat nu begin 2016 deze knelpunten oplossen in combinatie met het aanbrengen van groen en verlichting.

Fietsveilige dorpskern met authentieke straatverlichting
De bewoners uit de Buorren vinden dat authentieke straatverlichting met ledlampen uitstekend bij de oude dorpskern in Berltsum past. De Buorren is een drukbezochte straat, want de Elfstedentocht en de fietsknopenroute lopen er doorheen. En er is veel lokaal fietsverkeer. Berltsum wordt ook wel de 12e stad genoemd en daar hoort ook een fietsveilige dorpskern bij.  

€ 5000,-- van de zorgverzekeraar
De zorgverzekeraar Friesland heeft de prijsvraag Raad van 200 uitgeschreven. Dit ingediende idee heeft de publieksprijs gewonnen ter waarde van € 5000,--. Een mooie start.

Hieke Joostema-Greidanus


Geen opmerkingen:

Een reactie posten