Fiets ondergeschoven kindje in Heerenveen

Binnen de gemeente Heerenveen zijn wij al enige tijd bezig met het inventariseren van knelpunten voor fietsers. We zijn de afdeling Heerenveen van de Fietsersbond, regio Fryslân. De fietser is volgens ons het ondergeschoven kindje in het Heerenveense verkeer. Er zijn bijvoorbeeld enkele semi-doorgaande fietsroutes, maar vrijwel nergens heeft de fietser voorrang. Hoog tijd dus om de fietsroutes ook bij de inventarisatie te betrekken. Het gemeentelijk vervoersplan stamt uit 2005 en is volgens ons aan herziening toe. We willen graag meedenken ter verbetering van de positie van de fietser.
Wij hebben meerdere knelpunten beschreven. Hieronder staan enkele. We zouden graag met meerdere fietsers(verkeersdeelnemers) willen overleggen.

Wie wil meehelpen aan een fietsvriendelijke gemeente Heerenveen?

Hoewel er meerdere knelpunten zijn aan te wijzen, die verbeterd kunnen worden voor fietsers, willen we ons nu beperken tot enkele knelpunten. Het zijn ook die punten waar binnenkort aan de weg gewerkt wordt. Om de veiligheid van de fietser te vergroten, willen we graag informatie geven en we hopen op reacties van anderen. U kunt u eigen knelpunten melden op ons meldpunt.

Fiets en station
Aanleiding voor dit stukje is de geplande herindeling van het busstation in Heerenveen. Inderdaad, dat is die bult fietsen, met de bussen eromheen. De fietsenstalling achter het treinstation is ongeveer voor 90% bezet. De bewaakte fietsenstalling lijkt tegenwoordig niet helemaal vol. (sinds de invoering van de automaat, i.p.v. een mens) De fietsroutes, naar zowel station als busstation, zijn niet geweldig. Wellicht is daar eenrichtingverkeer beter. Uiteraard zijn er meerdere partijen met meerdere belangen, maar de gebruikers van het openbaar vervoer moeten wel fatsoenlijk hun weg kunnen vinden en hun fiets kunnen stallen. Liefst niet te ver weg. Er is fors geïnvesteerd in parkeergelegenheid voor auto’s. Daarbij valt de accommodatie voor de gestalde fiets wel erg tegen. Bij de herinrichting moet er meer rekening worden gehouden met een veilige bereikbaarheid en betere stallingsmogelijkheden.

De Knipe
De hoofdfietsroute vanuit het oosten van de gemeente loopt langs de Compagnonvaart. In de buurt van Bontebok fietst men op de stille parallelweg tot in De Knipe. Na de Barte moeten fietsers de hoofdrijbaan op. Ook mondt de fietsroute vanuit Langezwaag hier op de Meijerweg uit. De weg is in de spitstijden zeer druk met auto’s die om de groepen fietsers heen laveren. Er is geen fietsstrook, laat staan een vrij liggend fietspad . Bij herinrichting graag ook aandacht voor breedte van de weg: 2 grote voertuigen en 2 fietsers passen niet samen op de weg.

Het MeerAchter het Meer (noordzijde) slaat steeds meer autoverkeer rechtsaf om via Zestienroeden naar de A7 te rijden. Er is soms wel erg weinig oog voor de rechtdoorgaande fietsers richting Heerenveen.

Oranjewoud, Koningin JulianawegDe Koningin Julianaweg vanuit Oranjewoud, bebouwde kom, naar Hotel Tjaarda is een smalle (60 km) weg met bomen erlangs. Het is ook een van de toegangswegen naar het veerkeers-luwe Landgoedlandschap “Oranjewoud”. Het wegdeel (ong. 500 meter) is ook onderdeel van een fietsverbinding van en naar Heerenveen vanuit o.a. Mildam, Katlijk en Nieuwehorne. De route wordt veel gebruikt door fietsers in het woon/werk- en schoolverkeer. Ook recreanten op fiets of lopend, gebruiken de weg. Fietsers en wandelaars worden regelmatig gesneden door auto’s en vrachtauto’s.(tot compleet van de weg gereden.)

De weg zou aangepast kunnen worden tot een fietsstraat (30km p/u) waar auto’s te gast zijn op een weg voor fietsers. In ieder geval moet de weg als een 30 km-weg aangegeven worden. Bij de belijning van de weg moet duidelijk zijn voor alle gebruikers dat de fietser hier een volwaardige verkeersdeelnemer is.

De Fietsersbond wil met de gemeente overleggen om een positieve bijdrage leveren aan de herinrichting van o.a. knelpunten en doorgaande fietsroutes.
Wilt u meer informatie, of heeft u bruikbare tips voor o.a. de knelpunten, dan kunt u contact met ons opnemen:

Fietsersbond, afdeling Heerenveen
A.C. Mobron acmobron@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten