Er mag weer gefietst worden op de Gernierswei

De algemene regel is dat op een erftoegangsweg gefietst en gewandeld mag worden, dus ook op de Gernierswei en Koekoekleane. Daarom zijn alle verbodsborden bij de Gernierswei en Koekoeksleane weggehaald. De kans op een fietsongeval wordt ook verkleind door het afnemen van de verkeerssnelheid tot 60 kilometer per uur, evenals de kans op eenzijdige ongevallen met gemotoriseerde voertuigen. Dus ook verminderde kans op (blijvend ) letsel, minder schade aan openbare eigendommen en peperdure kosten van hulpdiensten.

Zo waren in Kleaster Anjum en op de Gernierswei op beide wegen voorgaande jaren gemiddeld 6 á 10 eenzijdige verkeersongevallen per jaar.
In 2014 zijn in Kleaster Anjum geen eenzijdige ongevallen geregistreerd door de afname van de snelheid. Veel eenzijdige ongevallen zijn veroorzaakt door veel te hoge snelheid en dat is nu gewijzigd door de herinrichting van verkeersremmende asfaltstroken.

Toch hangt de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel van de fietser niet alleen af van de snelheid van de
gemotoriseerde voertuigen. Er zijn nog drie factoren waardoor veel ongevallen in het verleden bepaald zijn:

  • Het groot aantal verkeersbewegingen;
ca. 220 á 450 verkeersbewegingen per uur in de spitstijden op verschillende gedeeltes van de Gernierswei. De voertuigen komen voortdurend elkaar tegen en de fietser voelt zich gelet op de indrukwekkende aantallen niet veilig op de Gernierswei/Koekoeksleane op drukke tijdstippen. Uit landelijke normen blijkt dat op deze gedeeltes van de Gernierswei per dag 2200 á 4500 voertuigen tijdens werkdagen voorbijgaan. De norm voor een fietspad is 1500 verkeersbewegingen. Hieruit blijkt dat gelet op de verkeersdrukte de Gernierswei gemakkelijk voor een fietspad in aanmerking zou komen.
  • De grootte van de voertuigen;
de Gernierswei en Koekoeksleane zijn doorgaande wegen voor al het regionale vracht-, landbouw en bedrijfsverkeer, al dan niet met aanhanger. Indrukwekkende grote voertuigen als kwetsbare doelgroepen (ouderen, kinderen, mensen met een beperking etc.) op deze weg fietsen of wandelen. Op de foto’s is dat duidelijk te zien.
  • De bijzondere weersomstandigheden;
zijn de afgelopen tien jaar ook veel ongevallen op de Gernierswei geregistreerd. Maar dat komt ook weer door de grote aantallen verkeersbewegingen en de grootte van de voertuigen.

De gemeente is de afgelopen maanden druk bezig geweest om het aantal verkeersbewegingen te meten. Na de zomervakantie worden de verkeersaantallen bekend gemaakt. Het opnieuw inrichten van de Gernierswei tot een 60-kilometerweg is dus een gedeeltelijke oplossing van het hele verkeersprobleem, maar wel heel belangrijk. Voordeel is wel dat er weer legaal gefietst en gewandeld mag worden op de Gernierswei en Koekoeksleane zonder dat er (een kans op) een boete betaald hoeft te worden. Een verbeterde verbinding voor langzaam verkeer door Noordwest Friesland is ook een hele verbetering voor de regio.

Hieke Joostema

Geen opmerkingen:

Een reactie posten