Lobbyen voor een fietsveiliger Europaplein

De besluitvorming voor de herinrichting heeft in totaal ongeveer 3,5 jaar in beslag genomen. Dat vereist voor een belangenorganisatie een lange adem. Alle lobby-middelen zijn hiervoor dan ook wel ingezet. Praten met verkeersambtenaren, raadsleden en - fracties, persberichten, wijkverenigingen, aanwezig zijn op informatiebijeenkomsten, mobiliseren betrokkenen uit de omliggende wijken, ingezonden stukjes in de krant en natuurlijk ook vele mailtjes en social media zoals Twitter. Het is niet voor niets geweest.

(ingezonden in LC dd. 30/6/2014)
Het Europaplein, een barrière voor fietsers


720 miljoen heeft de overheid ervoor uitgetrokken om de auto-bereikbaarheid van Leeuwarden  te verbeteren via het programma Leeuwarden-Vrijbaan. Daar zijn tot nu toe door de lokale politiek weinig kanttekeningen bij geplaatst.
Net nu 1 van die projecten ook positief voor de doorstroming en verkeersveiligheid van de fietser uitpakt, vindt men een investering van 6 miljoen voor het Europaplein ineens te veel geld. Vaak ook nog partijen / raadsleden, die zichzelf graag als fietsvriendelijk profileren. In het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan durven we nog wel op te schrijven, dat het fietsen moet worden gestimuleerd en binnen de bebouwde kom prioriteit heeft, als het erop aan komt, wordt de daad niet bij het woord gevoegd. 

De afgelopen 3 jaar zijn er 20 ongevallen geregistreerd op het Europaplein, meer dan op andere drukke kruispunten op de rondweg, zoals het Valeriusplein (3) en Oostergoplein (5). Door de gebrekkige registratie, betekent dit dat er in werkelijkheid op het Europaplein nog een veelvoud aan ongevallen hebben plaatsgevonden. Door de omvang en zijn ovale vorm ligt de snelheid er hoger dan op een normale rotonde. Geen wonder dat het plein door ouders van kinderen of fietsende ouderen wordt gemeden. 

In Leeuwarden wordt meer gefietst als met de auto gereden. 80% van alle verplaatsingen hebben een afstand tot slechts 7,5 km. Files in Leeuwarden worden vooral veroorzaakt door het onderliggende stedelijke wegennet. Bijv. door ouders die de kinderen met de auto naar school, of sportvereniging brengen, bewoners uit bijv. Cammingaburen die met de auto naar hun werk gaan in het centrum etc.. Hun goed recht, maar maatschappelijk gezien minder wenselijk. Zie daar als gemeente juist de mobiliteits-uitdaging. Zorg dat het aandeel fiets net zo hoog wordt als in omliggende provinciehoofdsteden als Groningen en Zwolle. Dat doe je dus door bijv. verkeersveilige ongelijkvloerse kruisingen op het Europaplein, hoofdfietsroutes als hoofdfietsroutes in te richten. Ook voor de langere afstanden is de potentie van de fiets ( of Ebike en eventueel speedpedelec) enorm. 60% van de forenzen wonen in een straal van 20 km. 

En dan hebben we het nog niet eens over een maatschappelijke kosten en baten analyse fiets / auto, de alsmaar minder wordende zelfstandige mobiliteit van kinderen en ouderen, de toenemende bewegingsproblematiek, obesitas, milieu of de leefbaarheid in woonwijken. 

Kees Mourits Fietsersbond Fryslân

Geen opmerkingen:

Een reactie posten