Barrière voor fietsers dreigt in Hurdegaryp

Wordt de nieuwe rondweg om Hurdegaryp een fiets-onveilige barrière voor fietsers? Behalve een onderdoorgang onder het spoor, moeten fietsers de nieuwe Rondweg mogelijk via een stoplicht overgang kruisen. De Fietsersbond pleit samen met dorpsbelangen  Hurdegaryp voor het ongelijkvloers kruisen van de nieuwe rondweg. Een alternatieve oplossing wordt nu gezocht door een nieuwe fietspad aan te leggen langs het water aan de westkant van Hurdegaryp, wat de Ryptsjerker Feart verbindt met de waterplas ten Westen van Hurdegaryp. Hier kan het fietspad makkelijker onder de nieuwe rondweg worden aangelegd.

De provincie, gemeente worstelen nog met de juiste oplossing. Een en ander wordt mede geregisseerd door de opdracht die ProRail heeft gekregen om de veiligheid van spoorwegovergangen te verbeteren. Daarvoor voert ProRail het LVO (Landelijk Verbeterprogramma Overgangen) uit.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten