Meer dan veertig Friese fietsdoden in bijna vijf jaar

Het aantal doden in het auto- en voetgangersverkeer daalt snel, maar bij fietsers blijft het al jaren schommelen rond hetzelfde niveau. Jaarlijks komen er ongeveer 200 fietsers in het verkeer om het leven. Meestal door een botsing met een ander voertuig.

In Friesland kwamen er in de afgelopen vijf jaar maar liefst 46 fietsers om. Afgezet tegen het aantal fietskilometers, zit Friesland met het aantal fietsdoden in de landelijke middenmoot.
Volgens het Centraal Bureau Statistiek (CBS) zijn ouderen het vaakst slachtoffer; 40 procent van de fietsdoden in de afgelopen vijf jaar was 75 jaar of ouder. De cijfers bevestigen de grote zorg die de Fietsersbond Fryslân heeft. Zij heeft zich het afgelopen jaar al vaker uitgesproken over de fietsveiligheid in de provincie. (bron: Lc 12 dec.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten