Doe mee(r) met de Fietsersbond!

De komende maanden gaat de Fietsersbond afdeling Fryslân op zoek naar vrijwilligers.
Voor het werk van de Fietsersbond zijn vrijwilligers onontbeerlijk. Met hun inzet wint de Fietsersbond aan mogelijkheden, kracht en invloed en dat is nodig als we gezond, met plezier en veilig willen blijven fietsen.

De Fietsersbond heeft vrijwilligers nodig die kundig zijn in allerlei vakgebieden.
Er zijn vrijwilligers nodig op bestuurlijk en meer beleidsmatig gebied. Dit, voor het mee-ontwikkelen van goed fietsbeleid, het in kaart brengen van wensen en knelpunten op fietsgebied en voor overleg daarover met verschillende Friese gemeenten.

Ook zijn er vrijwilligers nodig voor meer praktische en organisatorische activiteiten en evenementen, zoals de jaarlijkse fietsverlichtingsacties in de diverse dorpen en steden, het geven van fietsles op scholen en de Asielzoekerscentra, het meehelpen bij de organisatie van de Fietsavondvierdaagse, binnenkort de Winterfiets Elfstedentocht en de Elfsteden Fietsvijfdaagse.

Vrijwilligers worden goed begeleid en zij krijgen een vergoeding voor gemaakte kosten. De komende maanden gaat de Fietsersbond afdeling Fryslân per gemeente gericht campagne voeren om de Fietsersbond te promoten en om vrijwilligers warm te krijgen voor het belangrijke werk van de Fietsersbond.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie en om zich aan te melden, contact opnemen via e-mailadres: friesland@fietsersbond.nl of fryslan@fietsersbond.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten