Tunnel Hurdegaryp, veel geld weinig verkeersveiligheid

De provincie heeft besloten om 15,5 miljoen te investeren in een fiets-en autotunnel onder het spoor in Hurdegaryp. Daar komt straks dagelijks alleen nog lokaal verkeer (geschat op 1000 fietsers en 3000 auto’s) doorheen. Dit onder het mom van spoorverkeersveiligheid. Prorail zelf echter vindt de traverse oplossing van 2,7 miljoen voldoende voor haar hoge verkeersveiligheidseisen.

Het verkeersveiligheidsprobleem op spoorwegovergangen is aanwezig, maar valt in risico weg tegen de verkeersonveiligheid op gelijkvloerse kruisingen met 50 en 80 km wegen. Jaarlijks zijn er landelijk gemiddeld 18
verkeersdoden (automobilisten, brommers, fietsers(1,7) en voetgangers) te betreuren op spoorovergangen tegen ruim 650 in totaal. Het zou mooi zijn wanneer wegbeheerders de verkeersveiligheidsnorm net zo hoog zouden leggen als prorail.

ProRail heeft 12 miljoen beschikbaar gesteld om het verkeersveiligheidsprobleem in de buurt van Leeuwarden op te lossen mbt spoorwegovergangen. Het zou naar onze mening zonde zijn om heel veel geld te investeren in een relatief klein verkeersveiligheidsprobleem. Dit terwijl het beschikbare geld heel goed gebruikt zou kunnen worden om de fietsverbindingen in en om het stationsgebied
van Leeuwarden (elke dag gaan er 17.000 fietsers en 10.000 auto over de Schrans spoorovergang) of de verkeersveiligheid op het traject Hurdegaryp - Leeuwarden te verbeteren.

Ook het argument doorstroming is niet steekhoudend. Elk stoplicht tussen Hurdegaryp en Leeuwarden levert veel meer wachttijd op dan de straks 12 minuten per uur bij deze spoorwegovergang. Of zoals mijn zoon Jim het zei, die tegenwoordig op school gaat in H'garyp op de fiets vanuit Leeuwarden: "vette onzin. ik hoef nooit te wachten voor de trein".

Steek het verkeersveiligheidsgeld in echte oplossingen zoals o.a. aangedragen door dorpsvereniging Ryptsjerk en Tytserk:

  • Fietsverkeerstunnel Swartewesein - Westerdyk 
  • Snelheidsremmende maatregel kruising Westerdyk - Ypijesingel (2 fietsdoden laatste 10 jaar)

of in een

  • Fietstunnel oversteek Groninger Straatweg bij de Anne Vondelingweg (2 jaar geleden eerste fietsdode).

En met de voorgestelde financiering (12 (uit de ESGL pot) - 3,7 (traverse + tunnel Ryptsjerksterfeart)  + 6 miljoen LVO subsidie) had ook het veel grotere spoorwegovergang probleem in Leeuwarden opgelost kunnen worden. Met een auto-/fietsspoortunnel in Hurdegaryp redden we geen levens.

Zie ook:
Aangenomen PS voorstel tunnel Hurdegaryp
Financiële onderbouwing
Memorie van toelichting

Kees Mourits

Geen opmerkingen:

Een reactie posten