Burgerinitiatief voor fietspad Suwâld Leeuwarden

(Foto: Klaas Rozema)
Fietsers en wandelaars ervaren de Symen Halbeswei en de Rustenburgergweg tussen Suwâld en Leeuwarden als gevaarlijk. Een fietspad ernaast of op z’n minst passeerstroken kan de veiligheid verbeteren.

“It dykje is smel en der wurdt hurd op riden troch it autoferkear. As twa auto’s of in auto en in trekker elkoar tsjin komme, moatte se beide mei te rjochter tsjillen troch de berm. Dat is dan ek wer gefaarlik foar fytsers en fuotgongers. En yn ‘e mist en as it tsjuster
is, is de dyk ekstra gefaarlik”, is de ervaring van Bertine Sikkema, die sinds vier jaar aan de weg woont.

Dat is de boodschap van een zogeheten burgerinitiatief van bewoners van Suwâld en Lytse Geast en omgeving. Ze hebben hun verzoek ingediend bij burgemeester Eric ter Keurs en griffier Sytze Dijkstra, die het verzoek en de 223 handtekeningen namens de gemeenteraad in ontvangst namen.


Een burgerinitiatief is een verzoek aan de gemeenteraad om een bepaald onderwerp op de agenda te zetten en te bespreken. De iniatiefnemers – Bertine Sikkema van de kampeerboerderij Stay & Pray aan de Symen Halbeswei bij Lytse Geast, voorzitter Albert Visser van Dorpsbelang Suwâld en Auke Cnossen van diezelfde vereniging – krijgen de mogelijkheid om hun verzoek toe te lichten bij de gemeenteraad.

Er is eerder geijverd voor een fietspad, weet ze. Dat heeft er wel toe geleid dat er grasbetonkeien voor een groot deel aan weerszijden van de Symen Halbeswei zijn aangelegd, maar een fietspad is voor de gemeenteraad te duur. (bron: actief)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten