Deinum en Boksum willen veilige fietsverbinding met stad

Via een schrijven aan Provinciale Staten maken de dorpen Deinum en Boksum kenbaar dat ze een veilige fietsverbinding willen met Leeuwarden.

Vandaag, 25-04-2014 staan de dorpsbelangen Deinum en Boksum op de “nieuwe Lochtewei” de nieuwe verbinding van It Holt naar Leeuwarden te bekijken, samen met gedeputeerde Sietske Poepjes. We staan hier om de dorpsgemeenschap Deinum en Boksum te steunen in hun verzoek om deze verbinding veiliger te maken. Dit kan door het aanleggen van een fietspad.

Het landbouwverkeer en het te verwachten sluipverkeer zal deze “nieuwe Lochtewei” er niet veiliger op maken.
Zoals u weet, rijdt het landbouwverkeer geen 16 kilometer per uur meer, maar eerder sneller dan 40 kilometer per uur.

U moet zich zelf eens voorstellen dat u noodgedwongen op de scootmobiel naar Deinum moet over deze weg, dan word je wel heel bang als het zware landbouwverkeer je met die snelheid voorbij gaat rijden.

We staan hier ook, omdat dit zelfde probleem gaat gelden voor de Nylandsdyk en Boksumerdam. Deze landelijke weg zal de Hegedyk bij Boksum verbinden met Goutum. Over deze verbinding gaat straks alle woonwerk- en recreatieve fietsverkeer dat ten zuiden van het station Leeuwarden moet zijn.

De meerderheid van onze leden heeft op de jaarvergadering jongsleden zich uitgesproken voor de aanleg van een fietspad langs deze ontsluiting en ook voor de aanleg van een fietspad langs de “nieuwe Lochtewei.

Het aantal fietsers, de E-bikers en scootmobielers zal toenemen. Ook meer dan recht evenredig neemt het aantal ongevallen in deze groepen ook toe. Om het langzame verkeer veiliger te maken verzoeken wij u om veilige fietspaden aan te leggen om de stad te kunnen bereiken.

Mocht u naar middelen zoeken, dan kunt u de nieuw aan te leggen brug over de Zwette voor het landbouw verkeer niet door laten gaan en deze gelden gebruiken voor de aanleg van de fietspaden. Ook is er in het verleden geld overgebleven om het fietspad langs de Westergowei tussen Hylaard en Boksum niet door te trekken.

Dus aan de financiële middelen hoeft het niet te liggen.

Wij hopen dat u, bestuurders zorg zult dragen voor veilige fietsverbindingen tussen de stad Leeuwarden van en naar de Hegedyk Boksum en naar de It Holt te Deinum.

Namens de leden en het bestuur van Dorpsbelangen Boksum

E.Vereecken
Boksum.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten