Smallingerland krijgt van fietser een 6,5

De fiets(t)er geeft het fietsklimaat in de gemeente Smallingerland gemiddeld een 6,5. Dit blijkt uit een in opdracht van de gemeente uitgevoerde digitale enquete onder fietsers. De enquete is voor het eerst uitgevoerd volgens de fietsmeter methodiek van de Fietsersbond.

184 mensen hebben de enquete ingevuld. Wellicht alarmerend is het feit dat bijna 40% van de fietsers het afgelopen jaar is gevallen met de fiets. Als belangrijkste oorzaak werd gladheid opgegeven.
Lage aangiftebereidheid
20% gaf aan dat de fiets de afgelopen 5 jaar 1 of meer keer is gestolen. Daarvan heeft 74% geen aangifte gedaan.

Nog veel meer resultaten van de enquete vind je hier.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten