Ik Wil Je Zien: de politie heeft ons gevonden

Dit jaar zijn er weer veel verlichtingsacties geweest ihkv de campagne "IkWilJeZien". Met name de querilla-acties op de scholen van voortgezet onderwijs groeien in aantal. Dit jaar is het actie team in de maanden december en januari op 15 scholen geweest om leerlingen zonder licht aan te spreken en ze van licht te voorzien.

De Politie heeft ons gevonden
De politie blijkt ons ook steeds beter te vinden. In 2013 hadden we de eerste actie met politie samen in Sneek. Onder het mom een lamp of een boete, motiveert de Politie om fietsers zonder licht door te verwijzen naar de stand van de Fietsersbond. Hier wordt tegen kostprijs licht gemonteerd. De boete blijft daarmee achterwege. In 2015 zijn we met de politie actief geweest in Sneek, Buitenpost, Harlingen, Franeker, Joure en Lemmer.

Op de bussen
Inmiddels traditioneel voor Fryslân was de campagneposter ook zichtbaar op de stadsbussen in Leeuwarden en Smallingerland. Daarnaast draaide de campagne in de grotere bioscopen in Drachten, Leeuwarden en Sneek.

1000 posters
Stagiair Jeffrey Peereboom heeft samen met vrijwilligers in Fryslân bijna 1000 grote en kleinere posters opgehangen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten