Toch fietspad langs Skimerwei

Er komt definitief een fietspad langs de Skimerwei tussen Deinum en Leeuwarden. In 2015 is het klaar, zegt gedeputeerde Sietske Poepjes. Het fietspad wordt aangelegd als onderdeel van de gebiedsinrichting aan de westkant van Leeuwarden. Die is nodig in verband met de aanleg van de Haak om Leeuwarden. Binnen dat project is geld genoeg om het pad aan te leggen. Dorpsbelang Deinum is
er blij mee, zo zegt voorzitter Assuerus Jorna. Fietsers worden zo gescheiden van gemotoriseerd
verkeer. (bron: LC)

Eerder hebben inwoners van Deinum, Boksum, Ritsumasyl en Blessum actiegevoerd voor een fietspad naast de nieuwe ontsluitingsweg naar Leeuwarden.
De nieuw aangelegde Skimerwei van Deinum naar Leeuwarden is wel breder dan de oude weg, maar nog steeds niet breed genoeg.

Dat vonden niet alleen de bewoners van de dorpen, maar ook de eigenaren van twee loonbedrijven die regelmatig met zwaar materiaal over de weg rijden. Zij lieten met hun voertuigen aan gedeputeerde Sietske Poepjes zien dat de weg te smal is. (bron: Omrop Fryslân)

Mede a.g.v. die acties heeft de PvdA fractie in de gemeente Leeuwarden hier vragen over gesteld aan het college. Het college was het eens met de gestelde vragen en zei toe hier nog eens naar te kijken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten