Gemeenten moeten van de Minister meer doen aan fietsveiligheid


Beleidsimpuls
Vanwege het toenemend aantal gewonden en doden in het verkeer, heeft het ministerie van IenM in 2013 de Beleidsimpuls Verkeerveiligheid vastgesteld, met focus op (oudere) fietsers, jonge bestuurders en gedrag. Een van de maatregelen uit de Beleidsimpuls is het opstellen van lokale aanpakken veilig fietsen.

Mede op basis van de inventarisatie naar fietsknelpunten uitgevoerd door vrijwilligers van de Fietsersbond in Fryslân, kan door de gemeenten een plan van aanpak worden gemaakt. Hiertoe is een landelijk modelaanpak veilig fietsen ontwikkeld.


De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft samen met het ministerie van IenM en het Fietsberaad een Modelaanpak Veilig fietsen opgesteld. De modelaanpak geeft gemeenten handvatten voor het opstellen of versterken van een lokale aanpak.

Jaarlijks raken ruim 10.000 fietsers ernstig gewond en in 2012 overleden 200 fietsers; bijna een derde van het totaal aantal verkeersdoden). In Fryslân waren er in 2012 12 fietsdoden te betreuren.

Modelaanpak
De Modelaanpak Veilig Fietsen bestaat uit een rapport waarin stap voor stap de aanpak wordt doorlopen hoe de lokale aanpak effectief kan worden opgesteld of versterkt en een bijlage met achtergrondinformatie, samenwerkingspartners en mogelijke maatregelen.

VNG roept op tot ontwikkeling lokale aanpak
De VNG zal in september via  een ledenbrief oproepen om een lokale aanpak te ontwikkelen. Daarin wordt ook meer informatie gegeven over de nieuwe webtool, die de voortgang en de uitvoering van maatregelen inzichtelijk maakt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten